[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

Tìm hiểu kiến thức Sinh học lớp 11
VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ KHOÁNG VỚI THỰC VẬT
  SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI  KHOÁNG Ở RỄ
⇝  QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT  TRONG CÂY
Một số câu hỏi về vận chuyển các chất trong cây có đáp án
   THOÁT  HƠI  NƯỚC  Ở  LÁ
Một số câu hỏi có đáp án về thoát hơi nước ở lá
 Một số câu trắc nghiệm có đáp án về thoát hơi nước ở lá

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT

 CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI THỰC VẬT
↪ Các câu hỏi liên quan CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI THỰC VẬT
 NI TƠ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA THỰC VẬT
↪   Một số câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án: Ni tơ và đời sống thực vật
↪   Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án: Ni tơ và đời sống thực vật

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT:  SỰ HẤP THỤ KHOÁNG VÀ TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT

 QUANG HỢP Ở CÂY XANH
↪  Một số câu hỏi liên quan đến quang hợp và năng suất cây trồng
⇝  SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
  Sinh trưởng ở thực vật
Một số câu hỏi về sinh trưởng ở thực vật có đáp án
  Hooc mon thực vật
↪ Một số câu hỏi về sinh trưởng ở thực vật có đáp án

Khi trồng cây trên đất có chứa hàm lượng muối vô cơ cao thì tốc độ sinh trưởng của cây sẽ như thế nào? Giải thích?
Tại sao môi trường quá thừa hay quá thiếu ánh sáng đều làm giảm sự đồng hoá CO2 ở cây xanh?⇝  SINH SẢN VÔ TÍNH
Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
Ứng dụng sinh sản vô tính ở thực vật trong nhân giống vô tính
So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?
  Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật.
Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.
Vì sao các cơ thể con sinh ra từ sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?
↪  Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính.
↪  Là một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trinh sinh có đặc điểm gì khác biệt so với các hình thức sinh sản vô tính khác ở động vật?
↪  Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Tại sao con sinh ra trong sinh sản vô tính lại giống hệt cơ thể mẹ?
↪  Nêu ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây mọc từ hạt?
Trình bày các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

>> Tại sao nách có mùi hôi?

⇝  SINH SẢN HỮU TÍNH
↪  Nêu những nét đặc trưng giống và khác nhau trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)
↪  Quá trình  hình  thành hạt phấn  và túi phôi
Trình bày quá trình hình thành quả và hạt?
↪  Khái niệm sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
↪  Trình bày quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa?
↪  Cho ví dụ về những loài động vật thụ tinh ngoài, tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
↪  So sánh sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.
Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền?
↪  Cho biết ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài. Vì sao động vật thụ tinh ngoài đẻ rất nhiều trứng
Cho biết ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở các loài thú
Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Nêu các giai đoạn của sinh sản hữu tính ở động vật?
↪  Phân biệt động vật đơn tính và động vật lưỡng tính
Trình bày các hình thức thụ tinh. Nêu ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài?
Trình bày về đẻ trứng và đẻ con


⇝  ĐIỂU TIẾT- ĐIỀU HÒA QUÁ TRÌNH SINH SẢN
CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - PHẦN 3
↪  Mô tả quá trình điều hòa sinh tinh ở động vật bậc cao.
↪  Phụ nữ uống thuốc tránh thai (chứa progestrogen hoặc progestrogen và estrogen) có thể tránh được mang thai, tại sao?
↪  Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh không? Tại sao?
↪  Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng không? Tại sao?
Cho biết những hoocmôn nào tham gia vào quá điều hoà sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào?
Cho biết những hoocmôn nào tham gia vào quá điều hoà sinh trứng, vai trò của chúng như thế nào?
Ngoài yếu tố hoocmôn, những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng?
Hãy giải thích tại sao trong suốt thời kì mang thai ở người sẽ không thể xảy ra hiện tượng kinh nguyệt.
↪  Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật
↪  Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác?
↪  Tại sao phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp “tránh đẻ” bất đắc dĩ?
↪  Nêu một số biện pháp điều khiển giới tính động vật. Tại sao phải cấm xác định giới tính thai nhi?
↪  Điều khiển giới tính đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi?
↪ Tại sao phải sinh đẻ có kế hoạch? Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người
↪ Trong vỉ thuốc tránh thai có những loại hoocmôn nào? Cơ chế tác dụng của các loại hoocmon đó?
↪ Ở người nữ, hoocmôn của buồng trứng có tác động ngược như thế nào đến tuyến yên và vùng dưới đồi?
↪ Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên trong máu biến động như thế nào? Chu kì kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích.
↪  Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tinh hoàn của gà trống con? Giải thích.
↪ Trong thuốc tránh thai có những loại hoocmôn nào? Cơ chế tác dụng của các loại hoocmon đó?
↪ Tại sao ở người nữ khi mang thai sẽ không có trứng chín và rụng?

↪  CÔNG THỨC GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN , CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH(-PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH)
↪  Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 1 - 10 câu)
↪ Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 2 - 10 câu)
↪ Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 3 - 10 câu)
↪ Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 4 - 10 câu)
↪  Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 5 - 10 câu)

Danh mục, Danh mục kiến thức, Sinh học, Sinh học 11, Lớp 11, THPT, Kiến thức THPT, Kiến thức,  Sinh học THPT
Liên quan: (Sangkiengiaovien.com)
Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, Lớp 11, Kiến thức, Kiến thức THPT,
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top