Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10: THPT


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label THPT. Show all posts
Showing posts with label THPT. Show all posts

Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử) (Phần 2) Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử) (Phần 2)

Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ...

Read more »
June 25, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Những chủ trương và biên pháp của Đảng nhằm giải quyết những khó khăn để bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám. Hỏi đáp lịch sử: Những chủ trương và biên pháp của Đảng nhằm giải quyết những khó khăn để bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám.

(Sangkiengiaovien.com)   Là những chủ trương sáng suốt và tài tình, mềm dẻo về sách lược nhưng cứng rắn về nguyên tắc, biết lợi dụng mâu ...

Read more »
June 25, 2019

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 (Phần 1)  - Dành cho ôn tập HSG Địa lí, Ôn thi THPT Địa lí Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 (Phần 1) - Dành cho ôn tập HSG Địa lí, Ôn thi THPT Địa lí

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dành cho ôn thi HSG môn Địa lí, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa...

Read more »
June 25, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:  LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

(Sangkiengiaovien.com) - Lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống của mỗi dân tộc được tí...

Read more »
June 25, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng tám. Hỏi đáp lịch sử: Nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng tám.

(Sangkiengiaovien.com)   Do những khó khăn trên làm cho cách mạng nước ta đang đứng trước những thử thách hết sức hiểm nghèo, trực tiếp đe...

Read more »
June 24, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Cách mạng tháng tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945 Hỏi đáp lịch sử: Cách mạng tháng tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945

(Sangkiengiaovien.com)  Như vậy cách mạng tháng Tám nổ ra trong điều kiện khách quan và chủ quan hoàn toàn chín muồi. Đó là thời cơ ngàn n...

Read more »
June 24, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

(Sangkiengiaovien.com)   Dân số đông nên lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. Đây là động lực cho sự phát triển kinh tế -...

Read more »
June 24, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

(Sangkiengiaovien.com)   Nước ta nằm gần vành đai động đất lớn của thế giới nên chịu ảnh hưởng của động đất, tuy nhiên động đất ở nước ta...

Read more »
June 23, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Nội dung bản chỉ thị “Nhật - pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước. Hỏi đáp lịch sử: Nội dung bản chỉ thị “Nhật - pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.

(Sangkiengiaovien.com)   Ngay trong đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cỏi Đông Dương, thì Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp đ...

Read more »
June 22, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  (Sangkiengiaovien.com)   - Rừng là tài nguyên bị suy giảm nghiêm trọng nhất cả về số lượng lẫn chất lượng (Năm 1943, diện tích rừng là 1...

Read more »
June 22, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng tám 1945. Hỏi đáp lịch sử: Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng tám 1945.

(Sangkiengiaovien.com)  Mặt trận Việt Minh là Mặt trận đoàn kết dân tộc, do Đảng ta lãnh đạo tồn tại trong vòng 10 năm (1941-1951, năm 19...

Read more »
June 20, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỰ PHÂN HOÁ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỰ PHÂN HOÁ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN

(Sangkiengiaovien.com)    Chịu tác động mạnh của gió mùa đông bắc nên có một mùa đông lạnh. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp hướng vòng cu...

Read more »
June 20, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939) Hỏi đáp lịch sử: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939)

(Sangkiengiaovien.com)  Đảng ta đã trưởng thành, khi thực dân Pháp điên cuồng khủng bố, Đảng ta đã kịp thời chỉ đạo cho các lực lượng các...

Read more »
June 17, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỰ PHÂN HOÁ THỔ NHƯỠNG, SINH VẬT TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỰ PHÂN HOÁ THỔ NHƯỠNG, SINH VẬT

Có 19 nhóm đất với 59 loại đất, phân bố trên hai địa bàn chính.  Hệ đất đồng bằng C hiếm 1/4 diện tích.  gồm Đất phù sa (3,4 triệu ha), đ...

Read more »
June 17, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỰ PHÂN HOÁ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: SỰ PHÂN HOÁ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN

Sự phân hoá thể hiện trong việc phân miền khí hậu và phân thành các đai khí hậu theo độ cao.  Miền khí hậu phía bắc  Ranh giới : Phía bắc ...

Read more »
June 17, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Cuộc vân động dân chủ1936-1939. Hỏi đáp lịch sử: Cuộc vân động dân chủ1936-1939.

(Sangkiengiaovien.com)   Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách khủng bố kéo dài của thực dân pháp đã làm cho đời sống nhân d...

Read more »
June 16, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

  (Sangkiengiaovien.com) - Cấu trúc địa hình có sự tương phản giữa địa hình núi cao, cắt xẻ, cổ với địa hình đồng bằng thấp, phẳng, trẻ. ...

Read more »
June 16, 2019

Xô Viết Nghệ Tỉnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta.Chính quyền của dân do dân vì dân Xô Viết Nghệ Tỉnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta.Chính quyền của dân do dân vì dân

(Sangkiengiaovien.com)   Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (đến giữa năm 1931) nhưng chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tỏ rõ bản chất ...

Read more »
June 16, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ-Tĩnh. Hỏi đáp lịch sử: Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ-Tĩnh.

(Sangkiengiaovien.com)   Trong nửa đầu năm 30 cùng với phong trào của công nhân thì phong trào của nông dân cũng diễn ra ở nhiều địa phươ...

Read more »
June 16, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

           (Sangkiengiaovien.com) + Nửa sau mùa đông không khí lạnh di chuyển ra phía biển rồi mới vào nước ta nên bớt lạnh và khô. Ven bi...

Read more »
June 16, 2019
 

Subscribe to: Posts (Atom)


 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top