QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau ở pha tối. Trong đó pha sáng chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.


I. Thực vật C3
1. Pha sáng
- Nơi diễn ra: Tilacoit khi có chiếu sáng.
- Nguyên liệu:  CO2 và H2O
- Sản phẩm: ATP và NADPH và O2. Trong đó: 
+ Ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước, O2 được giải phóng là oxi của nước.
 2H2O ------ >  4 H+ + 4 e- + O2
+ ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.-

 Như vậy, pha sáng chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.2. Pha tối (pha cố định CO2)
- Nơi diễn ra: chất nền của lục lạp.
- Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng ATP và NADPH
- Pha tối được thực hiện qua chu trình Canvin:
Chu trình Canvin gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Giai đoạn cố định CO2.
Giai đoạn 2:  Giai đoạn khử APG(axit phosphoglixeric) ---> AlPG (aldehit phosphoglixeric) ---> tổng hợp nên C6 H12 O6  --->  tinh bột, axit amin …
Giai đoạn 3: Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là Rib – 1,5 diP (ribulozo- 1,5 diphosphat).
+ Chất nhận CO2: ribulôzơ 1- 5 diP
+ Sản phẩm đầu tiên: APG
+ Pha khử: AlPG → APG → C6H12O6
+ Tái sinh chất nhận.
+ Sản phẩm cuối cùng: Cacbohiđrat

 II. Thực vật C4
       Gồm 1 số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, ngô, cao lương …

-   Thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ, ánh sáng cao --->  tiến hành quang hợp theo chu trình C4 .

+ Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (TB nhu mô) và tái cố định CO2 (TB bao bó mạch).
+ Chất nhận CO2 là PEP.

+ Sản phẩm đầu tiên là: AOA

Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 :
-   Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp à thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3
-  Chu trình C4 gồm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu theo chu trình C4 diễn ra ở lục lạp của tế bào nhu mô lá, giai đoạn 2 theo chu trình Canvin diễn ra trong lục lạp của tế bào bao bó mạch.

III. Thực vật CAM.
        Gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, thanh long …
-        Để tránh mất nước, khí khổng các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm à cố định CO2 theo con đường CAM.

-        Chu trình CAM gần giống với chu trình C4, điểm khác biệt là về thời gian: cả 2 giai đoạn của chu trình C4 đều diễn ra ban ngày ; còn chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố định CO2 được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng.
 Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (vào ban đêm) và tái cố định CO2 (ban ngày) trong cùng loại tế bào nhu mô.

SO SÁNH PHA TỐI Ở THỰC VẬT C3 VÀ THỰC VẬT C4

Tiêu chí so sánh
Quang hợp ở thực vật C3
Quang hợp ở thực vật C4
Nhóm thực vật

Đa số thực vật
Một số thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương …
Hô hấp sáng
Không
Chất nhận CO2 đầu tiên
RDP (Ribulôzơ 1-  5-  diP)
PEP (phôtphoenolpiruvat)
Sản phẩm đầu tiên
APG (hợp chất 3 cacbon)
AOA (hợp chất 4 cacbon)
Thời gian cố định CO2
Ngày
Ngày
Các tế bào QH của lá
Tế bào nhu mô
Tế bào nhu mô và tế bào bao bó mạch
Số lần cố định CO2
Một
Hai


 SO SÁNH PHA TỐI Ở TV C3, TV C4 VÀ TV CAM

Chỉ tiêu so sánh
C3
C4
CAM
Nhóm thực vật
Đa số thực vật
Một số thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương …
Những loài thực vật mọng nước
Chất nhận CO2 đầu tiên
RDP
(Ribulôzơ 1, 5 diP)
PEP
(Phôtphoenolpiruvat)
PEP
(Phôtphoenolpiruvat)
Sp đầu tiên
APG (hợp chất 3 cacbon)
AOA (hợp chất 4 cacbon)
AOA (hợp chất 4 cacbon)
Thời gian cố định CO2
Chỉ 1 giai đoạn vào ban ngày
Cả 2 giai đoạn đều vào ban ngày
Giai đoạn 1: ban đêm
Giai đoạn 2: ban ngày
Các tb quang hợp của lá
Tế bào nhu mô
Tế bào nhu mô và tế bào bao bó mạch
Tế bào nhu mô
Số lần cố định CO2
Một
Hai
Một
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top