Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 5 - 10 câu)
Câu 1: Sự ra hoa của thực vật lệ thuộc vào yếu tố nào?
A. Điều kiện nhiệt độ và lượng phân bón và loại phân bón.
B. Điều kiện nhiệt độ và độẩm môi trường.
C. Điều kiện nhiệt độ và cường độ ánh sáng.
D. Điều kiện nhiệt độ và hoocmôn Florigen.
Câu 2.  Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật
A. bọt biển, ruột khoang                                   
B.ruột khoang, giun dẹp
C. nguyên sinh                                                  
D.bọt biển, giun dẹp
Câu 3. Loại mô phân sinh chỉ có ở cây một lá mầm là mô phân sinh
A. đỉnh chồi                
B.đỉnh rễ            
C.bên                 
D.lóng
Câu 4. Dương xỉ sinh sản bằng
A. Bào tử 
B.Sinh dưỡng    
C.Nảy chồi                  
D.Hữu tính
Câu 5. Thể vàng tiết ra những chất nào?
A.  Prôgestêron và Ơstrôgen.        
B.  FSH, Ơstrôgen.C.  LH, FSH.                               
D. Prôgestêron, GnRH
Câu 6. Tế bào kẽ tiết ra chất nào?
A. LH.         
B. FSH.       
C. Testôstêron.                   
D.  GnRH.
Câu 7. Tuyến yên tiết ra những chất nào?
A. FSH, testôstêron.                     
B.  LH, FSH
C. Testôstêron, LH.                      
D. Testôstêron, GnRH.
Câu 8: Tại sao không nên sử dụng biện pháp triệt sản đối với nam và nữ dưới 19 tuổi?
1. Việc nối lại ống dẫn tinh và ống dẫn trứng khi muốn sinh sản rất khó khăn.
2. Chi phí cho việc nối lại ống dẫn tinh và ống dẫn trứng rất cao.
3. Triệt sản ở tuổi này sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân và hạnh phúc gia đình
Phương án đúng là
A. 1, 2      
B. 2, 3      
C. 1, 3      
D. 1, 2, 3
Câu 9.  Cá chép có hình thức sinh sản là
A. thụ tinh ngoài, đẻ trứng              
B. thụ tinh trong, đẻ trứng
C. thụ tinh trong, đẻ con                 
D. thụ tinh ngoài, đẻ con
Câu 10. Mèo có hình thức sinh sản là
A.thụ tinh trong, đẻ trứng               
B. thụ tinh trong, đẻ con
C. thụ tinh ngoài, đẻ trứng     

D. thụ tinh ngoài, đẻ con

Đáp án
     Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
    Đáp án
D
A
D
A
A
C
B
C
A
B
Liên quan

=> Tìm hiểu quá trình sinh trưởng phát phát triển ở động vật

Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, Test online, THPT, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top