[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Kiến thức THPT. Show all posts
Showing posts with label Kiến thức THPT. Show all posts

Sinh học 10: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống Sinh học 10: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

 . - Các cấp tổ chức sống cơ bản là các cấp tổ chức có cấu trúc ổn định, có thể   thực hiện các chức năng sống cơ bản   như trao đổi chất và...

Read more »
September 19, 2023

Sinh học 10-Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học Sinh học 10-Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

  I. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Read more »
September 08, 2023

Chương trình sinh học lớp 10 - GDPT mới 2018 Chương trình sinh học lớp 10 - GDPT mới 2018

 Chương trình sinh học lớp 10 - GDPT mới 2018

Read more »
September 08, 2023

Sinh học 10: Bài 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học sinh học và sự phát triển bền vững Sinh học 10: Bài 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học sinh học và sự phát triển bền vững

  I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC - Sinh học là khoa học về sự sống. Đối tượng nghiên cứu của sinh học là thế giơ...

Read more »
September 08, 2023

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT: SỰ HẤP THỤ KHOÁNG VÀ TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT: SỰ HẤP THỤ KHOÁNG VÀ TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT:  SỰ HẤP THỤ KHOÁNG VÀ TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT

Read more »
September 29, 2021

Cơ sở sinh học của việc bón phân qua lá? Trong trường hợp nào bón phân qua lá sẽ có lợi ích hơn bón phân vào đất (bón phân cho rễ) Cơ sở sinh học của việc bón phân qua lá? Trong trường hợp nào bón phân qua lá sẽ có lợi ích hơn bón phân vào đất (bón phân cho rễ)

Cơ sở sinh học của việc bón phân qua lá? Trong trường hợp nào bón phân qua lá sẽ có lợi ích hơn bón phân vào đất (bón phân cho rễ) Trả...

Read more »
September 20, 2021

Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau?

Hỏi: Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? Đáp án

Read more »
August 05, 2021

Unit 5. BEING PART OF ASEAN Part II. VOCABULARY Exercise 5 Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unit 5. BEING PART OF ASEAN Part II. VOCABULARY Exercise 5 Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Unit 5. BEING PART OF ASEAN Part II. VOCABULARY Exercise 5 Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to eac...

Read more »
August 02, 2021

Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD

Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THP...

Read more »
July 29, 2021

Unit 5. BEING PART OF ASEAN Part II. VOCABULARY Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Unit 5. BEING PART OF ASEAN Part II. VOCABULARY Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Unit 5. BEING PART OF ASEAN Part II. VOCABULARY Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in ...

Read more »
July 29, 2021

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

  (Sangkiengiaovien.com)   Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Read more »
July 28, 2021

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Câu 1. Trình bày đặc điểm của hệ tuần hoàn hở. Tại sao hệ tuần hoàn của côn ...

Read more »
July 26, 2021

Unit 1. THE GENERATION GAP Part II. VOCABULARY -Exercise 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unit 1. THE GENERATION GAP Part II. VOCABULARY -Exercise 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Unit 1. THE GENERATION GAP Part II. VOCABULARY Unit 1. THE GENERATION GAP - Part I. PHONETICS - Key (Bài tập Tiếng Anh lớp 11 có đáp án ...

Read more »
July 26, 2021

Unit 7. FURTHER EDUCATION Part II. VOCABULARY Exercise 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unit 7. FURTHER EDUCATION Part II. VOCABULARY Exercise 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Unit 7. FURTHER EDUCATION Part II. VOCABULARY Exercise 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the   ...

Read more »
July 25, 2021

Unit 1. THE GENERATION GAP - Part I. PHONETICS - Key (Bài tập Tiếng Anh lớp 11 có đáp án Unit 1 - Phần 1) Unit 1. THE GENERATION GAP - Part I. PHONETICS - Key (Bài tập Tiếng Anh lớp 11 có đáp án Unit 1 - Phần 1)

Unit 1. THE GENERATION GAP Part I. PHONETICS Unit 1. THE GENERATION GAP - Part I. PHONETICS - Key (Bài tập Tiếng Anh lớp 11 có đáp án U...

Read more »
July 22, 2021

Tiếng Anh 10+Chữa đề thi THPT Quốc gia: INVENTIONS (Đảo ngữ và trắc nghiệm đảo ngữ trong Tiếng Anh-chữa đề thi THPT Quốc gia về đảo ngữ) Tiếng Anh 10+Chữa đề thi THPT Quốc gia: INVENTIONS (Đảo ngữ và trắc nghiệm đảo ngữ trong Tiếng Anh-chữa đề thi THPT Quốc gia về đảo ngữ)

LANGUAGE FOCUS Phonetics Stress patterns: compound nouns and noun groups: 'Greenhouse, light 'house, 'answering machine...

Read more »
March 12, 2021

Sinh học 12: Sinh thái học (Toàn bộ kiến thức - trắc nghiệm Sinh thái học dành cho ôn thi THPT Quốc gia, HSG SInh học 12) Sinh học 12: Sinh thái học (Toàn bộ kiến thức - trắc nghiệm Sinh thái học dành cho ôn thi THPT Quốc gia, HSG SInh học 12)

Sinh học 12: Sinh thái học (Toàn bộ kiến thức - trắc nghiệm Sinh thái học dành cho ôn thi THPT Quốc gia, HSG SInh học 12) Môi trường và cá...

Read more »
March 10, 2021

Một số câu hỏi liên quan quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây (Tiếp theo) Một số câu hỏi liên quan quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây (Tiếp theo)

  (Sangkiengiaovien.com)   Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Một số câu hỏi và bài tập bổ sung ...

Read more »
March 06, 2021

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án (Phần 2) Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án (Phần 2)

(Sangkiengiaovien.com)   Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án:  Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dàn...

Read more »
March 05, 2021

Unit 8. OUR WORLD Part II. VOCABULARY Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions. Unit 8. OUR WORLD Part II. VOCABULARY Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions.

Unit 8. OUR WORLD  Part II. VOCABULARY Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to...

Read more »
March 04, 2021
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top