[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Trắc nghiệm lịch sử 9. Show all posts
Showing posts with label Trắc nghiệm lịch sử 9. Show all posts

Tìm hiểu kiến thức môn Lịch sử lớp 9 (Toàn bộ nội dung kiến thức lịch sử lớp 9) Tìm hiểu kiến thức môn Lịch sử lớp 9 (Toàn bộ nội dung kiến thức lịch sử lớp 9)

( Sangkiengiaovien.com ) Tìm hiểu kiến thức môn Lịch sử lớp 9 dành cho ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, ôn thi HSG môn lịch sử ... ↪   Chín...

Read more »
January 16, 2021

Đề thi thử vào lớp 10 - Môn lịch sử số 4 Đề thi thử vào lớp 10 - Môn lịch sử số 4

Cùng  Sangkiengiaovien.com   ôn luyện đề thi thử lịch sử vào 10. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ôn luyện mỗi ngày một chút dần dần sẽ đảm bả...

Read more »
March 07, 2020

Lịch sử 9: Nguồn gốc,thành tựu và ý nghĩa tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai. Lịch sử 9: Nguồn gốc,thành tựu và ý nghĩa tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai.

( Sangkiengiaovien.com )   Hãy nêu nguồn gốc. Thành tựu và ý nghĩa tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai.

Read more »
March 06, 2020

Đề thi thử vào lớp 10 - Môn lịch sử  - Đề số 3 có đáp án (Trắc nghiệm lịch sử 9) Đề thi thử vào lớp 10 - Môn lịch sử - Đề số 3 có đáp án (Trắc nghiệm lịch sử 9)

Cùng Sangkiengiaovien.com  ôn luyện đề thi thử lịch sử vào 10. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ôn luyện mỗi ngày một chút dần dần sẽ đảm b...

Read more »
March 06, 2020

Trắc nghiệm Lịch sử 9: Đề thi thử vào lớp 10 - Môn lịch sử - Đề số 2 Trắc nghiệm Lịch sử 9: Đề thi thử vào lớp 10 - Môn lịch sử - Đề số 2

Cùng Sangkiengiaovien.com  ôn luyện đề thi thử lịch sử vào 10 năm 2020. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ôn luyện mỗi ngày một chút dần dần...

Read more »
March 05, 2020

Trắc nghiệm lịch sử 9 có đáp án: Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử (Đề số 01-10 câu trắc nghiệm) Trắc nghiệm lịch sử 9 có đáp án: Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử (Đề số 01-10 câu trắc nghiệm)

Cùng ôn luyện đề thi thử lịch sử vào 10 năm 2020. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ôn luyện mỗi ngày một chút dần dần sẽ đảm bảo lượng kiến ...

Read more »
March 04, 2020

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: CÁC NƯỚC TÂY ÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: CÁC NƯỚC TÂY ÂU

( Sangkiengiaovien.com ) CÁC NƯỚC TÂY ÂU   Câu 1. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tu...

Read more »
August 05, 2019

Tại sao nói : “ Cu ba là lá cờ đầu của MỸ-la-tinh” . Hãy nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước VN – Cu ba ? Tại sao nói : “ Cu ba là lá cờ đầu của MỸ-la-tinh” . Hãy nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước VN – Cu ba ?

( Sangkiengiaovien.com )   Tại sao nói : “ Cu ba là lá cờ đầu của MỸ-la-tinh” . Hãy nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị gi...

Read more »
July 30, 2019

Trắc nghiệm môn lịch sử 9:  NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ  CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT Trắc nghiệm môn lịch sử 9: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT

( Sangkiengiaovien.com )   Trắc nghiệm môn lịch sử 9 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ  CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT

Read more »
July 30, 2019

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ASEAN THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ASEAN

( Sangkiengiaovien.com )   THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ASEAN Thời cơ : + Có điều kiện để hội nhập vào nền KT của...

Read more »
July 30, 2019

Nguyên nhân chung và riêng của sự phát triển kinh tế  Mỹ và Nhật Bản Nguyên nhân chung và riêng của sự phát triển kinh tế Mỹ và Nhật Bản

( Sangkiengiaovien.com )   Nguyên nhân chung và riêng của sự phát triển kinh tế  Mỹ và Nhật Bản

Read more »
July 30, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN   DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) Ở VIỆT NAM TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) Ở VIỆT NAM

( Sangkiengiaovien.com )   CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN    DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) Câu 1. Khó khăn nào là nghiêm t...

Read more »
July 29, 2019

Trắc nghiệm Lịch sử: Nhật Bản Trắc nghiệm Lịch sử: Nhật Bản

( Sangkiengiaovien.com )   1/ Sau CTTG II, công cuộc cải cách ruộng đất ở Nhật Bản được thực hiện vào thời gian : A. 1939 – 1945        ...

Read more »
July 29, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM(ii) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM(ii)

( Sangkiengiaovien.com )   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III Câu 1: Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọ...

Read more »
July 29, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH  THẾ GIỚI THỨ HAI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

( Sangkiengiaovien.com )   TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Read more »
July 29, 2019

TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (LỊCH SỬ 9) TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (LỊCH SỬ 9)

( Sangkiengiaovien.com )   QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY :   TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Read more »
July 29, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN

( Sangkiengiaovien.com )   Câu 1: Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn: A. cách mạng tư sản.                      ...

Read more »
July 29, 2019

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (Phần 7) Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (Phần 7)

( Sangkiengiaovien.com )   Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (Phần 5)   47. Ai là người sáng lập Việt N...

Read more »
July 29, 2019

   Trắc nghiệm  Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 – Phần 4 Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 – Phần 4

( Sangkiengiaovien.com )     Trắc nghiệm   Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 – Phần 4 01. Ai là người sáng lập Việt...

Read more »
July 28, 2019

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (Phần 5) Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (Phần 5)

( Sangkiengiaovien.com )   Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (Phần 5) 01.Thời gian ở Pháp Nguyễn Ái Qu...

Read more »
July 28, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top