Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10: Trắc nghiệm lịch sử 9


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Trắc nghiệm lịch sử 9. Show all posts
Showing posts with label Trắc nghiệm lịch sử 9. Show all posts

Nguyên nhân chung và riêng của sự phát triển kinh tế  Mỹ và Nhật Bản Nguyên nhân chung và riêng của sự phát triển kinh tế Mỹ và Nhật Bản

Nguyên nhân chung và riêng của sự phát triển kinh tế  Mỹ và Nhật Bản

Read more »
May 10, 2019

Đặc điểm của kinh tế Nhật Bản sau 1945 Đặc điểm của kinh tế Nhật Bản sau 1945

Trình bày Đặc điểm của kinh tế Nhật Bản sau 1945 a. Hoàn cảnh - Sau 1945, Nhật Bản là nước bại trận, bị quân đội nước ngoài chiếm đó...

Read more »
May 10, 2019

Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945 Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945

ĐỀ CƯƠNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945 * Chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh: - Tiến hà...

Read more »
May 07, 2019

Đặc diểm nền kinh tế của Mỹ sau chiến tranh  thế giới thứ hai Đặc diểm nền kinh tế của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai

ĐỀ CƯƠNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Đặc diểm nền kinh tế của Mỹ sau chiến tranh  thế giới thứ hai a. Từ 1945 – 1950 - Mỹ thu lợi...

Read more »
May 07, 2019

Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, thời cơ và thách thức Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, thời cơ và thách thức

Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, thời cơ và thách thức - Quá trình : VN gia nhập vào năm 1997.

Read more »
May 03, 2019

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đông Nam Á đã có những biến đổi to lớn Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đông Nam Á đã có những biến đổi to lớn

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đông Nam Á đã có những biến đổi to lớn nào? Biến đổi nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Read more »
May 03, 2019

Từ những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á Từ những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á

Từ những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á là vì:

Read more »
May 03, 2019

Những thành tựu của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay Những thành tựu của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay

Những thành tựu của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay - 1-10-1949, nước CHND Trung Hoa được thành lập, bước vào thời kỳ xây dựng chế độ mới ...

Read more »
May 03, 2019

Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mỹ la tinh Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mỹ la tinh

Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mỹ la tinh là gì? Vì sao?

Read more »
May 03, 2019

Thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và ý nghĩa Thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và ý nghĩa

Nêu thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và ý nghĩa

Read more »
May 01, 2019

Nguyên nhân sụp đổ của của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Nguyên nhân sụp đổ của của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

Nguyên nhân sụp đổ của của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. a. Liên Xô

Read more »
May 01, 2019

Quá trình hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa? Quá trình hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa?

Nêu quá trình hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa? a. Quá trình thành lập nhà nước DCND ở các nước - Năm 1917, CM Nga thành công  ...

Read more »
May 01, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 16 TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY – Phần 16

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM   1919 ĐẾN NAY – Phần 16 Câu 1. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong chiến lư...

Read more »
April 19, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 15 TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY – Phần 15

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 15 Câu 1. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào? a....

Read more »
April 18, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 14 TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY – Phần 14

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM   1919 ĐẾN NAY – Phần 14 Câu 1. Nội dung chủ yếu trong bước một   của kế hoạch quân sự N...

Read more »
April 17, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 13 TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY – Phần 13

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM   1919 ĐẾN NAY – Phần 13   Câu 1. Bước vào thu - đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dươ...

Read more »
April 16, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM:  VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  ( TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

Read more »
April 14, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 10 TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY – Phần 10

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM   1919 ĐẾN NAY – Phần 10

Read more »
April 14, 2019

Trắc nghiệm lịch sử 9 có đáp án: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  ( TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) Trắc nghiệm lịch sử 9 có đáp án: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

Trắc nghiệm lịch sử 9 có đáp án: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)...

Read more »
April 13, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985)

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985) 1. Sau khi hoàn thành th...

Read more »
April 13, 2019
 

Subscribe to: Posts (Atom)


 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top