ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Quá trình chuyển quang năng thành hóa năng diễn ra ở lá cây nhờ diệp lục trong lá và các nguyên liệu của moi trường là CO2 và nước. Quá trình này chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như Ánh sáng, nồng độ khí CO2 ...

I. ánh sáng
1. Cường độ ánh sáng
- Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng, thì cường độ quang hợp cũng tăng.
- Điểm bù ánh sáng: cường độ AS tối thiểu để cường độ quang hợp (QH) = cường độ hô hấp (HH).
- Điểm bão hòa ánh sáng: cường độ ánh sáng tối đa để cường độ QH đạt cực đại.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP
Ánh sáng
Quang hợp
- Cường độ ánh sáng: + tăng
                                 + dưới điểm bù
                                 + đạt điểm bão hòa
+ tăng
+ ngừng
+ đạt mức cực đại
- Quang phổ ánh sáng: + Tia đỏ
                                   + Tia xanh tím
                                   + Tia lục
+  mạnhnhất
+  mạnh
+ không quang hợp

2. Quang phổ ánh sáng.
- QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím.
- Tia lục thực vật không QHợp
- Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, prôtêin.

- Tia đỏ tổng hợp cacbohiđrat

II. Nồng độ CO2

 Nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng.
+ Điểm bù CO2 nồng độ CO2 tối thiểu để QH = HH
+ Điểm bão hoà CO2 khi nồng độ CO2 tối đa để cường độ QH đạt cao nhất.

III. Nước- Nguyên liệu trực tiếp cho QH với việc cung cấp H+ và điện tử cho phản ứng sáng.
- Điều tiết khí khổng nên ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán CO2 vào lục lạp và nhiệt độ của lá.
- Môi trường của các phản ứng.

IV. Nhiệt độ
+ Nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng
+ Tối ưu 25- 350 C 
+ QH ngừng ở  45- 500C
V. Muối  khoáng.
Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng 
nhiều mặt đến quang hợp

V.    NGUYÊN TỐ KHOÁNG:
-  Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều đến quang hợp:
+ N, P, S : tham gia tạo thành enzim quang hợp.
+ N, Mg : tham gia hình thành diệp lục.
+ K : điều tiết độ đóng mở khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào lá.
+ Mn, Cl : liên quan đến quang phân li nước.

VI.  TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO:
- Là sử dụng ánh sáng của các loại đèn (đèn neon, đèn sợi đốt) thay cho ánh sáng mặt trời để trồng cây trong nhà hay trong phòng.
- Giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường như giá lạnh, sâu bệnh à đảm bảo cung cấp rau quả tươi ngay cả khi mùa đông.
- Ở Việt Nam, áp dụng phương pháp này để trồng rau sạch, nhân giống cây trồng, nuôi cấy mô …

Liên quan
=> Tìm hiểu về quang hợp ở cây xanh
=> Một số câu hỏi có đáp án về các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top