[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Lịch sử 12. Show all posts
Showing posts with label Lịch sử 12. Show all posts

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 – 2000 - Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 – 2000 - Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 – 2000 - Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử  PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ...

Read more »
March 02, 2021

Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử) (Phần 2) Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử) (Phần 2)

Hỏi đáp lịch sử PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1954 (Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ...

Read more »
February 25, 2021

Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử (Phần 1) Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử (Phần 1)

Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Để xem đáp án, bạn bấm vào chữ xem tại đ...

Read more »
January 02, 2021

Hỏi đáp lịch sử: Chủ đề : MỸ - TÂY ÂU - NHẬT BẢN Hỏi đáp lịch sử: Chủ đề : MỸ - TÂY ÂU - NHẬT BẢN

(Sangkiengiaovien.com) Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ phát triển vượt bậc, trở thành nước giàu mạnh nhất, nắm ưu thế hơn hẳ...

Read more »
November 30, 2020

Đề và đáp án chính thức môn Lịch sử của Bộ Giáo dục - Thi tốt nghiệp 2020 Đề và đáp án chính thức môn Lịch sử của Bộ Giáo dục - Thi tốt nghiệp 2020

  Đề và bài giải môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - đủ 24 mã đề Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học xã hội (sử, địa, GDC...

Read more »
August 13, 2020

Hỏi đáp lịch sử Chủ đề: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ Hỏi đáp lịch sử Chủ đề: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ

Do yêu cầu bức thiết của tình hình thời hiện đại: bùng nổ dân số, vơi cạn nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, do nhu cầu sinh hoạt ngày ...

Read more »
July 18, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Chủ đề: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH Hỏi đáp lịch sử: Chủ đề: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

(Sangkiengiaovien.com) Sau nhiều năm trì trệ và khủng hoảng kéo dài, đến năm 1989-1991, chế độ XHCN bị tan rã ở các nước Đông Âu và Liên X...

Read more »
July 17, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Chủ đề CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH Hỏi đáp lịch sử: Chủ đề CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH

(Sangkiengiaovien.com)  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được gọi là   "lục địa ngủ kỹ" . Sau chiến tranh, châu Phi...

Read more »
July 15, 2019

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: Chủ đề CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: Chủ đề CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

(Sangkiengiaovien.com)   Những năm 1953 - 1954 quân Giải phóng nhân dân Lào cùng quân tình nguyện Việt Nam mở nhiều chiến dịch lớn ở Trun...

Read more »
July 14, 2019

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: Chủ đề 3: TRUNG QUỐC HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: Chủ đề 3: TRUNG QUỐC

(Sangkiengiaovien.com)   Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ, Lào, In-đô-...

Read more »
July 13, 2019

Hỏi đáp Lịch sử 12: Chủ đề:Liên xô và các nước Đông âu Hỏi đáp Lịch sử 12: Chủ đề:Liên xô và các nước Đông âu

(Sangkiengiaovien.com)  Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô phải gánh chịu những hy sinh và tổn thất rất to lớn: trên ...

Read more »
July 12, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Cuộc vân động dân chủ1936-1939. Hỏi đáp lịch sử: Cuộc vân động dân chủ1936-1939.

(Sangkiengiaovien.com)   Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách khủng bố kéo dài của thực dân pháp đã làm cho đời sống nhân d...

Read more »
July 12, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ-Tĩnh. Hỏi đáp lịch sử: Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ-Tĩnh.

(Sangkiengiaovien.com)   Trong nửa đầu năm 30 cùng với phong trào của công nhân thì phong trào của nông dân cũng diễn ra ở nhiều địa phươ...

Read more »
July 12, 2019

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

(Sangkiengiaovien.com)   Đại hội đồng: Là cơ quan cao nhất của Liên Hợp Quốc gồm tất cả các nước thành viên. Mỗi năm họp một lần. Các vấn...

Read more »
July 11, 2019

Hỏi đáp Lịch sử: Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000. Hỏi đáp Lịch sử: Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000.

(Sangkiengiaovien.com)  Hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường coa sự quản lí của Nhà nước. Đây...

Read more »
July 11, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Hoàn cảnh lịch sử; chủ trương; đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cơ bàn của công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 đến năm 1990. Hỏi đáp lịch sử: Hoàn cảnh lịch sử; chủ trương; đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cơ bàn của công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 đến năm 1990.

(Sangkiengiaovien.com)  Đổi mới đất nước không phải là thay đổi mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có h...

Read more »
July 09, 2019

Hỏi đáp Lịch sử: Tại sao Đảng ta quyết định thực hiện công cuộc đổi mới đất nước? Nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng. Hỏi đáp Lịch sử: Tại sao Đảng ta quyết định thực hiện công cuộc đổi mới đất nước? Nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng.

  (Sangkiengiaovien.com)  Sau 10 năm thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1976-1985), cách mạng XHCN ở nước ta đạt nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể,...

Read more »
July 09, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hỏi đáp lịch sử: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

(Sangkiengiaovien.com)   Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn sáng tạo...

Read more »
July 05, 2019

HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.

(Sangkiengiaovien.com)   Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng...

Read more »
July 05, 2019

Hỏi đáp lịch sử: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ-Chính quyền Sài Gòn, trong chiến lược “ Việt Nam hóa” chiến tranh.Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa ” đó như thế nào? Hỏi đáp lịch sử: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ-Chính quyền Sài Gòn, trong chiến lược “ Việt Nam hóa” chiến tranh.Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa ” đó như thế nào?

(Sangkiengiaovien.com)   Việt Nam hóa chiến tranh là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội...

Read more »
July 04, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top