[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


Trắc nghiệm cảm ứng ở động vật (Trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án theo bài)

Câu 01: Cảm ứng ở động vật có đặc điểm:
A. Phản ứng chậm, dễ thấy, kém đa dạng hình thức       
B. Phản ứng nhanh, dễ thấy, đa dạng hình thức
C. Phản ứng chậm, khó thấy, đa dạng hình thức             
D. Phản ứng nhanh, dễ thấy, kém đa dạng hình thức
Câu 02: Mức độ tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật là
A. Hệ thần kinh (htk) dạng lưới, chưa có htk, htk dạng ống, htk dạng chuỗi
B. Chưa có htk, htk dạng ống, htk dạng lưới, htk dạng chuỗi
C. Chưa có htk, htk dạng lưới, htk dạng chuỗi hạch, htk dạng ống
D. Htk dạng lưới, htk dạng ống, htk dạng hạch, chưa có htk.
Câu 03: Hệ thần kinh có phản xạ chính xác và nhanh là hệ thần kinh:
A. dạng ống          
B. dạng chuỗi           
C. dạng hạch               
D. dạng lưới
Câu 04: Hình thức cảm ứng nào sau đây là cảm ứng ở động vật?
A. Ứng động.        
B. Hướng động.           
C. Phản xạ                 
D. Ứng động sinh trưởng.
Câu 05: Sinh vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch:
A. Cá         
B. Châu chấu            
C. Thủy tức             
D. Ngựa
Câu 06: Khi thủy tức bị kích thích bởi 1 cành cây thì:
A. Điểm bị kích thích phản ứng          
B. Toàn thân phản ứng
B. Không có phản ứng                        
D. Một vùng cơ thể phản ứng
Câu 07: Khi giun đốt bị kích thích bởi 1 vật nhọn thì :
A. Điểm bị kích thích phản ứng         
B. Toàn thân phản ứng
C. Không có phản ứng                       
D. Một vùng cơ thể phản ứng
Câu 08 : Sinh vật nào sau đây chưa có hệ thần kinh:
A. Giun đốt        
B. Trùng biến hình          
C. Giun dẹp            
D. Giun tròn
Câu 09: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:
A. Duỗi thẳng cơ thể .           
B. Co toàn bộ cơ thể.
B. Di chuyển đi chỗ khác,     
D. Co ở phần cơ thể bị kích thích.
Câu 10.  Ở động vật đa bào :
A. chỉ có hệ thần kinh dạng lưới                  
B. chỉ có hệ thần kinh chuỗi hạch
C. chỉ có hệ thần kinh dạng ống.                 
D. hoặc A, hoặc B, hoặc C
Câu 11. Thủy tức phản ứng như thế nào khi ta dùng kim nhọn châm vào thân nó?
A. Co những chiếc vòi lại                            
B. Co toàn thân lại.
C. Co phần thân lại.                                    
D. Chỉ co phần bị kim châm.
Câu 12. Cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống ở người từ trên xuống theo thứ tự:
A. Não bộ à  Hạch thần kinh à Dây thần kinh  à Tủy sống.
B. Hạch thần kinh à Tủy sống à Dây thần kinh à Não bộ.
C. Não bộ à Tủy sống à Hạch thần kinh à Dây thần kinh.
D. Tủy sống à Não bộ à Dây thần kinh à Hạch thần kinh.
Câu 13. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở những động vật:
A. nghành ruột khoang                     
B. giun dẹp, đỉa, côn trùng
C. cá, lưỡng cư, bò sát.                      
D. Chim, thú.
Câu 14. Một  bạn học sinh lỡ tay chạm vào chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Em hãy chỉ ra theo thứ tự:  tác nhân kích thích à Bộ phận tiếp nhận kích thích à Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin à Bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên:
A. Gai à Thụ quan đau ở tay à Tủy sống à Cơ tay.
B. Gai à tủy sống à Cơ tay à Thụ quan đau ở tay.
C. Gai à Cơ tay à Thụ quan đau ở tau à Tủy sống.
D. Gai à Thụ quan đau ở tay à Cơ tay à Tủy sống
Câu 15. Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ ( Như co 1 chân ) khi bị kích thích ?
A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên.                 
B. Mỗi hạch là 1 trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ thể
C. Do các tế bo thần kinh trong hạch nằm gần nhau.
D. Các hạch thần kinh lin hệ với nhau.
Câu 16. Trùng biến hình thu chân giả để:
A. bơi tới chỗ nhiều ôxi                     
B. tránh chỗ nhiều ôxi


C. tránh ánh sáng chói.                       
D. Bơi tới chỗ nhiều ánh sáng.
Câu 17. Kể thứ tự chính xác sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở người:
A. Thụ quan đau ở da à Đường cảm giác à Tủy sống à Đường vận động à Cơ co
B.  Thụ quan đau ở da à Đường vận động  à Tủy sống à Đường cảm giác  à Cơ co   
C. Thụ quan đau ở da à Tủy sống   à Đường cảm giác  à Đường vận động  à Cơ co          
D.Thụ quan đau ở da à Đường cảm giác à Đường vận động à Tủy sống à Cơ co
Câu 18. Các phản xạ sau đâu là phản xạ có điều kiện:
A. Nghe nói đến quả mơ tiết nước bọt.                 
B. Ăn cơm tiết nước bọt.
C. Em bé co ngón tay lại khi bị kim châm.            
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top