SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

I. Khái niệm chung về sinh trưởng (st) của  thực vật (TV):
-  Sinh trưởng là quá trình tăng không thuận nghịch kích thước cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.
* Tăng kích thước:
- Tăng chiều dài
- Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
- Tăng thể tích
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:
1. Các mô phân sinh và chức năng của chúng:
* TB phân sinh: TB thực hiện nhiều lần phân bào
* Mô phân sinh: nhóm TB chưa phân hoá, duy trì khả năng phân chia nguyên nhiểm.
* Các loại mô phân sinh và chức năng của chúng
- Mô phấn sinh đỉnh
- Mô phân sinh bên
- Mô phân sinh lóng
Tên mô phân sinh
Loại cây
Vị trí trên cây
Chức năng
MPS đỉnh
- 1 lá mầm
- 2 lá mầm
Đỉnh chồi, nách lá, chóp rễ
Giúp thân, rễ dài ra
MPS bên.
(tầng phát sinh)
- 1 lá mầm
- 2 lá mầm
Hình thành mô đỉnh (phân bố theo hình trụ)
Giúp thân, cành, rễ tăng đường kính
MPS lóng
- 1 lá mầm
Phân bố tại các mắt thân, cành
Giúp lóng, thân dài ra
2. Sinh trưởng sơ cấp
K/N: Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn lên và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh.
Nguyên nhân-Cơ chế: Nhờ nguyên phân. Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Đối tượng: Xảy ra ở đa số cây một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.
Kết quả:Làm cho cây kéo dài thân, rễ
3. Sinh trưởng thứ cấp:

Khái niệm: Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.

Nguyên nhân-Cơ chế: Nhờ nguyên phân. Do hoạt động của mô phân sinh bên
Đối tượng: Cây 2 lá mầm
Kết quả: Làm cho cây lớn về chiều ngang, do hoạt động của mô phân sinh bên tạo ra.
- Quá trình này tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và libe thứ cấp.
- Hoạt động của tầng phát sinh vỏ  tạo ra : Vỏ cây (bao gồm: libe thứ cấp, tầng sinh bần, và bần)
- Vòng năm là những vòng tròn, hình thành hàng năm trong cây thân gỗ, bao gồm:
+ Vòng sáng (mạch ống rộng, vách mỏng)
+ Vòng tối (Mạch hẹp, vách dày)
+ ứng dụng : tính tuổi của câyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top