Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức: Sinh học


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Sinh học. Show all posts
Showing posts with label Sinh học. Show all posts

Khám phá "quà tặng thiên nhiên": Rừng ngập mặn Khám phá "quà tặng thiên nhiên": Rừng ngập mặn

Ở Việt Nam, rừng ngập mặn ở U Minh và khu sinh quyển Cần Giờ là điểm du lịch nổi tiếng đấy!

Read more »
July 18, 2019

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC THCS – PHẦN 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC THCS – PHẦN 1

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC THCS – PHẦN 1  Dưới đây là tuyển tập đề cương ôn tập HKII môn SInh học THCS. Định...

Read more »
July 18, 2019

Thứ hạng dân số 63 tỉnh thành mới nhất 2019 (Thống kê dân số Việt Nam theo từng tỉnh và xếp thứ tự) Thứ hạng dân số 63 tỉnh thành mới nhất 2019 (Thống kê dân số Việt Nam theo từng tỉnh và xếp thứ tự)

Ngày 11/7 vừa qua, báo cáo sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã được Tổng cục thống kê công bố, theo đó dân số Việt Nam hiện hơn 96...

Read more »
July 17, 2019

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Read more »
July 12, 2019

Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1) Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1)

Sinh trưởng được hiểu là sự tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể, còn phát triển là sự biến đổi cấu trúc, phát sinh hình ...

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án

Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ  một hướng xác định .

Read more »
July 12, 2019

CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Xem đáp án Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngộ...

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời Phần trắc nghiệm

Read more »
July 12, 2019

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1) Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)

Câu 1: Sinh sản hữu tính là gì? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính ở thực vật diễn ra như thế nào?

Read more »
July 12, 2019

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Câu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì? Sinh ...

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án

Câu 1. Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án

Môi trường bên trong cơ thể,có các điều kiện lí hoá nhất định, diễn ra các hoạt động TĐC của tế bào (Máu, bạch huyết, dịch mô).  Khi các ...

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia 2019

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 có đáp án (Chữ màu đỏ)

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật Câu 1. Trình bày khái niệm, PTTQ và vai trò của hô hấp ở thực vật? Xem ...

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 liên quan đến quang hợp ở cây xanh Một số câu hỏi sinh học lớp 11 liên quan đến quang hợp ở cây xanh

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 liên quan đến quang hợp ở cây xanh

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1) Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1)

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1) Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI  KHOÁNG Ở RỄ

Read more »
July 12, 2019

Một số câu hỏi và đáp án sinh học 11 - Sinh lí thực vật liên quan tới quá trình vận chuyển các chất trong cây Một số câu hỏi và đáp án sinh học 11 - Sinh lí thực vật liên quan tới quá trình vận chuyển các chất trong cây

Một số câu hỏi liên quan tới quá trình vận chuyển các chất trong cây Câu 1. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống có thể ti...

Read more »
July 12, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top