[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label SInh học THPT. Show all posts
Showing posts with label SInh học THPT. Show all posts

Sinh học 10, Bài 6: Các phân tử sinh học Sinh học 10, Bài 6: Các phân tử sinh học

  I.‌ Khái quát về phân tử sinh học. - Là hợp chất hữu cơ được tạo ra từ tế bào và cơ thể sinh vật.

Read more »
October 13, 2023

Trắc nghiệm Sinh học 12 theo bài -  Level 1 (Gen, mã di truyền, nhân đôi ADN) Trắc nghiệm Sinh học 12 theo bài - Level 1 (Gen, mã di truyền, nhân đôi ADN)

 Trắc nghiệm Sinh học 12 theo bài -  Level 1 Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit am...

Read more »
September 15, 2021

Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau?

Hỏi: Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? Đáp án

Read more »
August 05, 2021

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

  (Sangkiengiaovien.com)   Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Read more »
July 28, 2021

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Câu 1. Trình bày đặc điểm của hệ tuần hoàn hở. Tại sao hệ tuần hoàn của côn ...

Read more »
July 26, 2021

Một số câu hỏi liên quan quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây (Tiếp theo) Một số câu hỏi liên quan quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây (Tiếp theo)

  (Sangkiengiaovien.com)   Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Một số câu hỏi và bài tập bổ sung ...

Read more »
March 06, 2021

Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án

Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ  một hướng xác định .

Read more »
February 25, 2021

CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - PHẦN 3 CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - PHẦN 3

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 21.  Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai k...

Read more »
January 10, 2021

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Read more »
January 10, 2021

Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1) Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1)

Sinh trưởng được hiểu là sự tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể, còn phát triển là sự biến đổi cấu trúc, phát sinh hình ...

Read more »
January 08, 2021

Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây

Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Câu 1. Bộ rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức ...

Read more »
December 30, 2020

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Read more »
December 28, 2020

Tìm hiểu kiến thức Sinh học lớp 11 *Toàn bộ danh mục kiến thức sinh học 11 Tìm hiểu kiến thức Sinh học lớp 11 *Toàn bộ danh mục kiến thức sinh học 11

Tìm hiểu kiến thức Sinh học lớp 11 VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ KHOÁNG VỚI THỰC VẬT ⇝     SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI  KHOÁNG Ở RỄ ↪  Các câu hỏi l...

Read more »
December 27, 2020

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia 2019

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 có đáp án (Chữ màu đỏ)

Read more »
December 03, 2020

CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Xem đáp án Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngộ...

Read more »
November 28, 2020

Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1) Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)

Câu 1: Sinh sản hữu tính là gì? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính ở thực vật diễn ra như thế nào?

Read more »
November 26, 2020

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Câu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì? Sinh ...

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án

Câu 1. Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án

Môi trường bên trong cơ thể,có các điều kiện lí hoá nhất định, diễn ra các hoạt động TĐC của tế bào (Máu, bạch huyết, dịch mô).  Khi các ...

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật Câu 1. Trình bày khái niệm, PTTQ và vai trò của hô hấp ở thực vật? Xem ...

Read more »
October 26, 2020
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top