[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Cây có hai dòng vận chuyển nước và các ion khoáng: Dòng mạch gỗ + Dòng mạch rây

I. Dòng mạch gỗ

1. Cấu tạo của mạch gỗ
– Mạch gỗ: Gồm các tế bào chết bao gồm: quản bào và mạch ống. 
– Cách tạo mạch: Các tế bào mạch gỗ cùng loại nối kế tiếp nhau theo cách lỗ bên của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào khác tạo thành con đường vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá.
Thành của mạch gỗ được linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.
2. Dòng mạch gỗ
Thành phần: Nước, các ion khoáng, ngoài ra còn có các chất hữu cơ .

Dòng mạch: Dòng mạch gỗ từ rễ -->  thân lên --> lá --> qua các tế bào nhu mô --> cuối cùng qua khí khổng ra ngoài.


3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ
+ Áp suất rễ
+ Lực hút do thoát hơi nước ở lá
+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá.

II. Dòng mạch rây
1.Cấu tạo của mạch rây
Mạch các tế bào sống là ống rây (tế bào hình rây) và tế bào kèm. 
2. Thành phần của dịch mạch rây: 
Đường saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmon thực vật …
3. Động lực của dòng mạch rây
Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (mô).

SO SÁNH MẠCH GỖ VÀ MẠCH RÂY
                                        SS
Tiêu chí so sánh
Mạch gỗ
Mạch rây
Cấu tạo


-  Là những tế bào chết
- Thành tế bào có chứa licnhin
- Các tế bào nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên lá
- Là những tế bào sống, gồm ống hình rây và tế bào kèm
- Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ
Thành phần dịch mạch
- Nước, muối khoáng được hấp thụ ở rễ và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ

- Là các sản phẩm đồng hoá ở lá:
+ Saccarôzơ, axit amin …
+ một số ion khoáng được sử dụng lại
Động lực

-  Là sự phối hợp của ba lực:
   + Áp suất rễ
   + Lực hút do thoát hơi nước ở lá
   + Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với vách tế bào mạch gỗ.
- Là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ)

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top