[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

 [Kiếm tiền online] Danh sách các sàn tặng Token khi Đăng ký tài khoản

Khi sàn mới ra, thống thường để quảng bá hay giúp lưu thông coin sàn thì nhà sàn thường tặng cho các user đăng ký mới một lượng coin sàn của họ tạo ra.

Đã có nhiều người "Trúng quả đậm" khi nhận coin sàn như các sàn Binance (tặng 500BNB, có thời điểm lên giá 600USD/BNB); Sàn UNISWAP (tặng 500UNI, có thời điểm lên tới 40USD/UNI). 

Dưới đây là các sàn tặng Coin sàn miễn phí khi bạn đăng ký tài khoản - Đừng bỏ lỡ cơ hội nào nhé! (Register to earn)


↪ Đào BTC miễn phí 4 tiếng 1 lần tại đây


57. Sàn Remitano - Tặng 0.48 coin/ngày (mỗi ngày mở 1 lần). Đến hết 7/2022 thì khóa chương trình tặng coin. (Kèo này đừng bỏ lỡ)

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 0.48 Coin/ngày sàn Remitano tại đây

_____________________

55. Sàn afridex- Tặng coin sàn (AFDT)  ngay sau khi đăng ký 

_____________________
54. Sàn BTC6X- Tặng 10.000 coin sàn (BTCX)  ngay sau khi đăng ký 

__________
53. Sàn Chain - Tặng 100.000 coin sàn (Vchain)  ngay sau khi đăng ký 


_____________________

52. Sàn MEXC tặng 30 coin sàn miễn phí

Xem cách đăng ký tại đây

51. Hướng dẫn đăng ký tài khoản - nhận miễn phí 25.000 KITTY Token 

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

50. Hướng dẫn đăng ký tài khoản - nhận miễn phí 200 Tokens SNAP Token 

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

49. Hướng dẫn đăng ký tài khoản - nhận miễn phí 50 Tokens CNT- Coin Trung Quốc xuyên mạng

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

48. Hướng dẫn đăng ký tài khoản - nhận miễn phí 50 Tokens SFL - Coin sàn Ấn độ

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

47. Hướng dẫn đăng ký tài khoản - nhận miễn phí 2000 Tokens AC - Atlantiscex sàn Mỹ

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

46. Hướng dẫn đăng ký tài khoản - nhận miễn phí 30 Tokens FBT - Coin mới của dự án game farmblock

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

45. Hướng nhận đăng ký nhận miễn phí 600 OKPi Token - Mạng xuyên chuỗi BSC-HECO-PI - Chưa cần KYC

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

44. Hướng dẫn đăng ký nhận miễn phí 146USD,  30 EBC Tokens, 50 EVC Token - Coin sàn của sàn  Payaone

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

43. Hướng dẫn đăng ký nhận 2000  Zing Tokens miễn phí 

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

42. Hướng dẫn đăng ký nhận miễn phí 500 USDT để giao dịch trên sàn Coinhohex - Lãi được rút về ngay tài khoản

Xem hướng dẫn tại đây

_____________________

41. Hướng dẫn đăng ký nhận 240$/tháng UBI Token miễn phí 

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

40. Hướng dẫn đăng ký nhận 4000 SVM Token miễn phí - Nhận ngay và luôn sau khi đăng ký xong

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

39. Sàn NEXDAX- Tặng 50 Coin NTS (100USD) ngay sau khi đăng ký

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin sàn NTS tại đây

_____________________

38. Sàn Goku - Tặng  Coin GMC (100USD) ngay sau khi đăng ký

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin sàn GOKU  tại đây

_____________________

37. Hướng dẫn nhận 50 PVK Tokens coin dự án năng lượng gió Privok hàng ngày

_____________________

36. Sàn Tetrix - Tặng 750 Coin XTR (100USD) ngay sau khi đăng ký

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 750 Coin sàn XTR tại đây

_____________________

35. Sàn JeritEX - Hướng dẫn nhận 500 USDR Tokens coin hệ sinh thái JeritEX

34. Sàn TimeX - Tặng 10.000 Coin TMX (300USD) ngay sau khi đăng ký

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 1000 Coin sàn TMX tại đây

_____________________

32. Sàn Gloabl Crypto - Tặng 1000 Coin GCX ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 100 Coin sàn GCX tại đây
_____________________
31. Sàn FineNetwork - Tặng 3Fine ngay sau khi đăng ký-Mở hàng ngày kiếm thêm 3 Fine

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 3 Coin sàn mỗi ngày tại đây

_____________________

30. BitFund - Tặng 720 BLT Coin mỗi ngày

29. Hướng dẫn nhận 500 ASB Tokens coin sàn Asbazar

_____________________

28. Hướng dẫn nhận 50 BGM Tokens coin sàn Bigomex hàng ngày claim nhận thêm 10-700BGM

_____________________

27. Hướng dẫn nhận 50 BazaTokens coin sàn KOINBAZA

_____________________


25. Hướng dẫn nhận 10 USDR Tokens coin sàn JeritEX

_____________________

24. Hướng dẫn nhận 500 CIN Tokens coin sàn Coinsbit

_____________________

23. Hướng dẫn nhận 30 COINEX Tokens coin sàn COINEX

_____________________

22. Hướng dẫn nhận 20  DUCOIN Token coin sàn DUKE COIN

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận Airdrop coin sàn tại đây

_____________________

21. Hướng dẫn nhận 500 FLT Token coin sàn FLITPAY Ấn Độ

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận Airdrop coin sàn tại đây

_____________________

20. Hướng dẫn nhận miễn phí 300 FINE Token hàng ngày

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận Airdrop coin sàn tại đây

_____________________

19.  Hướng dẫn đăng ký tài khoản nhận 350 ZEN Token - Coin sàn của sàn ZENXpro

18. Hướng dẫn đăng ký sàn OZC  để nhận thưởng 10USDT  miễn phí - Dùng ngay 10 USDT mua coin sàn OZC Token đang giai đoạn ICO và  để đấy, một năm sau mở ra rút đống tiền về!

_____________________

17. Hướng dẫn đăng ký FMCpay  để nhận 1000 coin  sàn miễn phí

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 1000 Coin sàn FMCpay  tại đây

_____________________

16. Hướng dẫn đăng ký VConomic  để nhận 1000 Mick token miễn phí - Điểm danh hàng ngày mở app được tặng 2 token MICK

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 1000 Coin sàn VCONOMIC tại đây

_____________________

13. Hướng dẫn nhận 99 Token EXN sàn exnet24 miễn phí - Đăng ký sàn nhận Token 

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 99 Coin sàn tại đây
_____________________
12. Sàn XNFT tặng 1000 coin XNFT khi đăng ký và xác minh tài khoản thành công

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 1000 Coin sàn XNFT tại đây

_____________________

11. Sàn JUST - Tặng 500.000 coin JTT ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 500.000 Coin sàn JUST tại đây

_____________________

10. Sàn CCH - Tặng 200 Coin CCH ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 200Coin sàn CCH tại đây

_____________________

9. Sàn UBA - Tặng 1597 Coin UBA ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 1597 Coin sàn UBA tại đây
_____________________

8. Sàn QuickWallet - Tặng 40 Coin QGC ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công
Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 100 Coin sàn QGC tại đây
_____________________
7. Sàn FASTWALLET  - Tặng 300 Coin CPU ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công
Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 100 Coin sàn CPU tại đây
_____________________
6. Storm - Sàn đào Đào BTC miễn phí, 4h/lần-Đủ 10USD rút và giao dịch ngay trên sàn. Vừa đào BTC vừa giao dịch - Kiếm tiền từ số 0 - tay không bắt giặc (Tiền về theo cấp số nhân nếu giao dịch khéo

_____________________

4. Sàn JeritEX - Hướng dẫn nhận 500 USDR Tokens coin hệ sinh thái JeritEX

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận Airdrop coin sàn tại đây

_____________________

3. Sàn bybit - tặng 600 USDT khi mở TK mới

Đang tiếp tục cập nhật ....

Nếu thấy có ích hãy Like-Share cho bạn bè cùng kiếm tiền


[[Đã kết thúc [ Sàn 5ROI - Tặng 2500 Coin TKX ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 2500 TKX Coin sàn 5ROI tại đây

[Đã kết thúc]. Sàn Vera: Hướng dẫn nhận Airdrop Vera Token, 555NFT Tonken, 555SHIB SHIB, 5.5VDT Token và về ví ngay khi đăng ký xong tài khoản

Bấm đây để đăng ký trực tiếp trên site

Xem hướng dẫn tại đây

_____________________

[Đã kết thúc]. Hướng dẫn đăng ký và xác thực tài khoản để nhận 26 token BZZ (150USD), khai thác liên tục trong 80 ngày
Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 26 Coin sàn tại đây
_____________________

[Đã kết thúc ]. Sàn Kingrender - Tặng 25.000 Coin KRD ngay sau khi đăng ký và KYC tài khoản thành công và nhận Bonus đến F3

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 25000 Coin sàn KRD tại đây

_____________________

[Đã kết thúc]. Hướng dẫn nhận 3 TKO Tokens coin sàn TOKO

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận Airdrop coin sàn tại đây

[Đã kết thúc]. Hướng dẫn đăng ký sàn SONA để nhận 10000 coin  sàn miễn phí - Mỗi ngày điểm danh nhận thêm 20 Coi sàn SONA COIN

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận 100000Coin sàn SONA tại đây

[Đã kết thúc].  Hướng dẫn đăng ký nhận 1.700 $/tháng IKL  Token miễn phí 

Xem hướng dẫn đăng ký và nhận  Coin tại đây

_____________________

[Đã kết thúc].  Hướng dẫn nhận 500 CIC Tokens coin hệ sinh thái CIC Network (Đang lỗi hệ thống)

_____________________

_____________________
Đang tiếp tục cập nhật ....

Nếu thấy có ích hãy Like-Share cho bạn bè cùng kiếm tiền


Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top