[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) Đối với thực vật, nì nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Nitơ có vai trò rất quan trọng đối với thực vật, không có nitơ cây xanh sẽ không phát triển được. 

I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ

* Vai trò chung: Ni tơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu
* Vai trò cấu trúc:
-  Nitơ có vai trò quan trọng bậc nhất đối với thực vật.
-  Nitơ là thành phần cấu trúc của : prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP ...
* Vai trò điều tiết : Nitơ là thành phần các chất điều tiết trao đổi chất: Prôtêin – enzim, Côenzim, ATP...


II. Quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật
1. Quá trình khử nitrat
Quá trình chuyển hoá NO3- thành NH3 trong mô thực vật theo sơ đồ sau:
NO3- (nitrat)  →    NO2- (nitrit) →   NH3

2. Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
-  Amin hoá trực tiếp :
 axit xêtô + NH3  →  axit amin
- Chuyển vị amin :
a.a+ a. xêtô→ a.a mới+a. xêtô mới
- Hình thành amít :
a.a đicacbôxilic + NH3 →  amít


+ Ýnghĩa của việc hình thành amít:
Giải độc cho cây khi NH3 tích luỹ nhiều.
  Nguồn dự trữ nhóm amin.

III. Nguồn cung cấp nitơ trong tự  nhiên cho cây
1. Đất là nguồn cung cấp nitơ cho cây

N2 + H2  →  NH3
Con đường hoá học:
 N2 + H2   → NH3
Con đường sinh học cố định nitơ :             
N2+ 6 H   → 2 NH3

IV. Bón phân với năng suất cây trồng và môi trường
1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng
2. Các phương pháp bón phân
- Bón phân cho rễ
- Bón phân cho lá
   3. Phân bón và môi trường
Liên quan

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top