SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng bạn gái ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Cho tóc luôn dày và mượt - ngăn rụng tọc - giữ thanh xuân, Bấm vào đây
Nước và khoáng được hấp thụ vào cây qua rễ cây. Rễ cây có đặc điểm hình thái và cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước và khoáng cho cây. Rễ cây có tế bào lông hút làm nhiệm vụ chính trong việc hút nước. Sau khi hút nước, khoáng, nước và khoáng được vận chuyển trong cây theo 2 con đường là con đường gian bào và con đường tế bào

SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI  KHOÁNG Ở RỄ

I. Rễ là cơ quan  hấp thụ nước
1.      Hình thái của hệ rễ


- Gồm: Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinhtrưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng.
- Đặc biệt là miền lông hút phát triển.
2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ

- Liên hệ giữa nguồn nước và rễ: Rễ cây phát triển hướng tới nguồn nước.
- Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút.
- Vai trò: Làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và mối khoáng
II . Cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ cây
1. Hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút.
a. Hấp thụ nước
* Thí nghiệm
- Cho Tế bào thực vật vào 3 cốc đựng 3 dung dịch có nồng độ ưu trương, nhược trương, đẳng trương.
Hiện tượng:
- MT ưu trương: TB co lại
- MT nhược trương: TB trương ra
- MT đằng trương: TB không thay
* Kết luận
- Cơ quan hấp thụ nước từ đất: tế bào lông hút.
- Cơ chế hấp thụ: thẩm thấu
- Dịch của tế bào lông hút  là dịch ưu trương do: chứa các chất hoà tan và áp suất thẩm thấu

b. Hấp thụ muối khoáng
Hai cơ chế :
-  Thụ động: khuếch tán.
-  Chủ động: ngược chiều gradien nồng độ và cần năng lượng.
2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của rễ.
-  Gồm 2 con đường:
+ Con đường gian bào: Nước từ Đất " Thành tb lông hút " khoảng gian bào các TB nhu mô vỏ " Tbc của tb nội bì " Mạch gỗ.
+ Con đường tế bào: Nước từ Đất " Tbc lông hút " Tbc của tb nhu mô vỏ " Tbc của tb nội bì " Mạch gỗ.
III. ảnh hưởng của  môi trường Đối với  quá trình hấp thu nước và muối khoáng ở rễ cây
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng là: Nhiệt độ, ánh sáng, ôxy, pH., đặc điểm lý hoá của đất.....
   -  Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường: Rễ tiết các chất làm thay đổi tính chất lý hoá của đất.


Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top