[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

Quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước được gọi là quang hợp. Nói cách khác, quang hợp chuyển hóa Quang năng thành hóa năng. Quang hợp diễn ra ở lục lạp, một bào quan trong tế bào thực vật.

I. Khái quát về quang hợp ở cây xanh.
1. Quang hợp là gì?
-        Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.
- PTTQ:
 6CO2 + 6H2O -----Ánh sáng, diệp lục----> C6H12O6 + 6O2
2. Vai trò của quang hợp của cây xanh
- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật.
- Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống.
- Cung cấp nguyên liệu cho XD và dược liệu.
-  Điều hoà không khí.
II. Lá là cơ quan quang hợp
1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.
   * Về hình thái:
    Diện tích bề mặt lớn để hấp thu các tia sáng.
   Biểu bì có nhiều khí khổng để CO2 khuếch tán vào.
    * Về giải phẫu:
    Hệ gân lá dẫn nước, muối khoáng đến tận tế bào nhu mô lá và sản phẩm quang hợp di chuyển ra khỏi lá.
    Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan chứa sắc tố quang hợp, đặc biệt là diệp lục.
CẤU TẠO CỦA LÁ PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG QUANG HỢP

Đặc điểm cấu  tạo các bộ phận của lá
Phù hợp chức năng quang hợp
Phiến lá mỏng, diện tích bề mặt lớn
Thuận lợi cho khí khuếch tán vào - ra dễ dàng và hấp thụ các tia sáng.
Lớp biểu bì dưới có nhiều khí khổng
Thuận lợi cho khí CO2 khuếch tán vào dễ dàng.
Lớp cutin trong suốt
ánh sáng xuyên qua dễ dàng
Lớp tế bào mô giậu xếp xít nhau chứa các hạt diệp lục
Nhận được nhiều ánh sáng
Lớp tế bào mô khuyết có nhiều khoảng trống
Thuận lợi cho khí khuếch tán vào dễ dàng.
Hệ gân lá phân nhánh đến tận các tế bào
Vận chuyển nước và muối khoáng đến tận từng tế bào và lấy đi các sản phẩm QH
2. Lục lạp là bào quan quang hợp.


CÁC BỘ PHẬN CỦA LỤC LẠP
Các bộ phận
Cấu tạo
Chức năng
Màng
Màng kép
Bao bọc tạo nên không gian giữa hai màng
Các tilacôit (grana)
Xếp chồng lên nhau như chồng đĩa. Nối với nhau tạo nên hệ thống các tilacôit
Trên màng tilacôit gắn sắc tố quang hợp
Nơi diễn ra pha sáng trong quang hợp
Chất nền (strôma)
Là chất lỏng giữa màng trong của lục lạp và màng của tilacôit
Thực hiện pha tối của quang hợp


3. Hệ sắc tố quang hợp.
- Sắc tố chính: Diệp lục a hấp thu năng lượng ánh sáng chuyển hoá thành năng lượng trong ATP và NADPH

- Các sắc tố khác (carôtenôit, xantôphyl, phycobilin) hấp thụ và truyền năng lượng cho  sắc tố chính (diệp lục a) và bảo vệ sắc tố chính
Liên quan
=> Trắc nghiệm sinh học 11-Quang hợp
=> Một số câu hỏi tự luận liên quan đến quang hợp
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top