Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Hải Dương

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 3 - 10 câu)
Câu 1: Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?
A.  Tự phối (tự thụ tinh) là sự kết hợp giữa  giao tử đực và giao tử cái cùng được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính.
B. Các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh.
C. Giao phối (thụ tinh chéo) là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái được phát sinh từ hai cơ thể khác nhau.
D. Một số dạng động vật lưỡng tính vẫn xảy ra thụ tinh chéo.
Câu 2: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?
A.  Nảy chồi.                 
B.  Phân đôi.                 

C. Trinh sinh.                
D. Phân mảnh.
Câu 3: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:
A.  Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.
B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.
C. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái.
D. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạp thànhbộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ (2n) ở hợp tử.
Câu 4: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn gian nhất?

A.  Nảy chồi.                      
B.  Trinh sinh.                    
C. Phân mảnh.                    
D. Phân đôi.
Câu 5: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:
A.  Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
B.  Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
C.  Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
D.  Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
Câu 6: Hạn chế của sinh sản vô tính là:
A.  Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.
B.  Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng  đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
C.  Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.
D.  Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.
Câu 7: Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sốmg?
A.  Phân mảnh, nảy chồi.   
B. Phân đôi, nảy chồi.
C. Trinh sinh, phân mảnh.  
D. Nảy chồi, phân mảnh.
Câu 8: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?
A.  Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
B.  Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
C.  Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
D.  Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
Câu 9: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?
A.  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên ngoài cơ thể con cái.
B.  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên trong cơ thể con cái.
C.  Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non.
D.  Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.

Câu 10: Thụ phấn là:
A.  Sự kéo dài ống phấn trong vòi nhuỵ.          
B. Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.
C. Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhuỵ    
D. Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ và nảy mầm.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
C
D
D
A
C
A
D
D
D

Liên quan

=> Tìm hiểu quá trình sinh trưởng phát phát triển ở động vật

Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, Test online, THPT, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top