[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án (Phần Sinh trưởng - Sinh sản - Phần 3 - 10 câu)
Câu 1: Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?
A.  Tự phối (tự thụ tinh) là sự kết hợp giữa  giao tử đực và giao tử cái cùng được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính.
B. Các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh.
C. Giao phối (thụ tinh chéo) là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái được phát sinh từ hai cơ thể khác nhau.
D. Một số dạng động vật lưỡng tính vẫn xảy ra thụ tinh chéo.
Câu 2: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?
A.  Nảy chồi.                 
B.  Phân đôi.                 

C. Trinh sinh.                
D. Phân mảnh.
Câu 3: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:
A.  Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.
B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.
C. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái.
D. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạp thànhbộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ (2n) ở hợp tử.
Câu 4: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn gian nhất?

A.  Nảy chồi.                      
B.  Trinh sinh.                    
C. Phân mảnh.                    
D. Phân đôi.
Câu 5: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:
A.  Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
B.  Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
C.  Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
D.  Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
Câu 6: Hạn chế của sinh sản vô tính là:
A.  Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.
B.  Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng  đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
C.  Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.
D.  Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.
Câu 7: Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sốmg?
A.  Phân mảnh, nảy chồi.   
B. Phân đôi, nảy chồi.
C. Trinh sinh, phân mảnh.  
D. Nảy chồi, phân mảnh.
Câu 8: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?
A.  Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
B.  Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
C.  Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
D.  Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
Câu 9: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?
A.  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên ngoài cơ thể con cái.
B.  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên trong cơ thể con cái.
C.  Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non.
D.  Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.

Câu 10: Thụ phấn là:
A.  Sự kéo dài ống phấn trong vòi nhuỵ.          
B. Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.
C. Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhuỵ    
D. Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ và nảy mầm.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
C
D
D
A
C
A
D
D
D

Liên quan

=> Tìm hiểu quá trình sinh trưởng phát phát triển ở động vật

Danh mục, Danh mục câu hỏi sinh 11, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, Test online, THPT, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, 

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top