[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Một số câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án

01. Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của:
A. Prôtein và Axitnulêic              
B. Lipit và Axitnulêic        
C. Saccarit và Axitnulêic   
D. Prôtein và Saccarit        
02. Cây hấp thụ nitơ ở dạng:
A. NH+4, NO-3         
B. N2+, NO-3                                    
C.  N2+, NH3+        
D. NH4-, NO+3
03. Vai trò sinh lí của ni tơ gồm :
A. vai trò cấu trúc, vai trò điều tiết.                            
B. vai trò cấu trúc
C. vai trò điều tiết                                                                   
D. vai trò điều khiển
04. Quá trình khử nitơrát là:
A. quá trình chuyển hóa NO3-  thành NH4+                
B. quá trình chuyển hóa NO3-  thành NO2-
C. quá trình chuyển hóa  NH4+ thành NO2-
D. quá trình chuyển hóa  NO2-  thành NO3-
05. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật gồm mấy con đường?
A. Gồm 3 con đường – A min hóa, chuyển vị A min, hình thành A mít
B. Gồm 2 con đường – A min hóa, chuyển vị A min
C. Gồm 1 con đường – A min hóa
D. Gồm 2 con đường – A min hóa, hình thành A mít
06. Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây là:
A. đất
B. không khí                         
C. các trận mưa có sấm sét
D. nước                                  
07. Vì sao cây không hấp thụ và sử dụng được Nitơ ở dạng phân tử?
A. Vì liên kết 3 giữa 2 nguyên tử Nitơ rất bền, mô thực vật không bẻ gãy được.


B. Do Nitơ phân tử gây hại mô thực vật
C. Vì trong mô thực vật, nitơ kết hợp với hiđro tạo thành NH3 gây độc hại.
D. Vì liên kết 3 giữa 2 nguyên tử Nitơ rất bền, mô thực vật không bẻ gãy được.
08. Con đường sinh học cố định Nitơ là gì?
A. Là con đường cố định nitơ do các vi sinh vật thực hiện.
B. Là con đường cố định nitơ do cây xanh tổng hợp.
C. Là con đường cố định nitơ do tác động con người.
D. Là con đường cố định nitơ do tác động của tia lửa điện.
09. Có những cách bón phân nào?                           
A. Bón lót, bón thúc.
B. Bón trực tiếp, bón gián tiếp
C. Bón qua đất, bón qua lá
D. Bón phân hữu cơ
10. Khi bón nhiều đạm, cây có thể tích nitơ trong sản phẩm. Khi người sử dụng sẽ
A. có thể mắc bệnh như ung thư ...
B. tăng cường sức khỏe.
C. được sản phẩm nông nghiệp tốt
D. được nhiều đạm
11. Một số cây họ đậu có thể cố định nito ở rễ tạo những nốt sần. Điều này nhờ
A. Vi sinh vật cộng sinh với cây đậu.
B. khả năng đặc biệt ở cây đậu.
C. điều kiện đất đai màu mỡ.
D. điều kiện thời tiết thuận lợi

Liên quan

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top