Trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án - Phần sinh lí thực vật (Bài số 3) - Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
THOÁT NƯỚC QUA LÁ
Trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp an - Phần sinh lí thực vật (Bài số 3)
Liên quan: Tìm hiểu quá trình thoát hơi nước qua láCâu 1. Quá trình thoát hơi nước qua lá là do
A. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ
B.Động lực đầu trên của dòng mạch rây.     
C. Động lực đầu dưới của dòng mạch rây.        
D. Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ.        
Câu 2. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng lại khi:
A. Đưa cây vào trong tối                                
B. Đưa cây ra ngoài ánh sáng
C. Tưới nước cho cây                        
D. Tưới phân cho cây
Câu 3. Cơ quan thoát hơi nước của cây là
A. Lá                                      
B. Cành                                  
C. Thân                      
D. Rễ
Câu 4. Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là
A. Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá
B, Tăng lượng nước cho cây 
C. Cân bằng khoáng cho cây 
D. Làm giảm lượng khoáng trong cây
Câu 5. Ở một số cây, vào sáng sớm thấy mép lá có những giọt nước, hiện tượng này gọi lá ứ giọt. Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do
A. Độ ẩm cao, các phân tử nước liên kết với nhau
B. sự thoát hơi nước yếu
C. độ ẩm không khí cao gây bão hòa hơi nước
D. Cây không thể thoát được nước.
Câu 6. Cây bạch đàn có chiều cao hàng trăm mét thuộc họ
A. sim             
B. đay             
C. nghiến                    
D. sa mộc
Câu 7. Khí khổng của cây được phân bố ở đâu là chủ yếu?
A. Mặt dưới lá cây                 
B. Mặt trên lá cây
C. Tế bào lông hút     


D. Vỏ của thân, cành
Câu 8. Khi khí khổng mở thì
A. CO2 sẽ chuyển vào bên trong, nước thoát ra bên ngoài                
B. CO2 sẽ thoát ra bên ngoài, nước chuyển vào bên trong
C. Quá trình thoát hơi nước ngừng lại, cây bắt đầu quang hợp
D. Quá trình quang hợp của cây bắt đầu thực
Câu 9. Nước có thể thoát qua lá qua các con đường
A. Qua khí khổng và cutin ở lá cây               
B. Qua lá và qua rễ
C. Qua khí khổng và qua tế bào lông hút
D. Qua dòng mạch gỗ và mạch rây
Câu 10. Khi chuyển cây, người ta thường ngắt bớt lá để
A. tránh sự mất nước ở cây                
B. dễ dàng vận chuyển
C. tránh sâu ăn lá cây
D. cây nhanh lớn hơn
Câu 11. Lượng nước do rễ hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B). Khi A = B thì
A. cây phát triển bình thường.
B. cây có thể bị chết.
C. năng suất của cây sẽ giảm.
D. sinh trưởng kém.
Câu 12. Khi tế bào khí khổng no nước thì
A. khí khổng mở, thoát hơi nước mạnh.
B. khí khổng khép lại. thoát hơi nước yếu
C. thành mỏng căng ra, thoát nước yếu
D. thành dày căng, thoát hơi nước mạnh 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , Điểm chuẩn, NCKHSPUD, SKKN, Điểm chuẩn lớp 10, Bitcoin, ETH, XPR, Coin ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top