Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Thuận 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Quá trình  hình  thành hạt phấn  và túi phôi
a. Hình thành hạt phấn
- Từ mỗi 1 TB mẹ trong bao phấn (2n) --- Giảm phân -- >   4tiểu bào tử đơn bội (n)
                                                                                                        
Mỗi tiểu bào tử đơn bội (n) -- Nguyên phân -- >     TB sinh sản (n)    -- >          2 Tinh tử
                                                                                 TB ống phấn (n)      --- >    Ông phấn
b. Sự hình thành  túi  phôi

            - Từ mỗi một tế bào mẹ của noãn giảm phân →-- >  4 TB con (n), 3 TB dư­ới tiêu biến, 1 TB sống sót -- >  nguyên phân 3 lần liên tiếp -- > Túi phôi 8 nhân: 3TB đối cực (n), TB nhân cực(n), trứng (n), 2 TB kèm (n)
Thụ phấn
- Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đầu nhuỵ của hoa cùng loài.
- Hình thức: Tự thụ phấn và thụ phấn chéo
- Tác nhân: Gió hoặc côn trùng.
- Sự nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn rơi vào đầu nhụy gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm:
+ TB ống phấn phát triển thành ống phấn, theo vòi nhụy đến bầu nhụy
+ Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 tinh tử (giao tử đực) theo ống phấn vào túi phôi
Thụ tinh
- Thụ tinh là sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử.
- Khi ống phấn qua lỗ noãn vào túi phôi:
+ Giao tử đực thứ nhất (n) + noãn (n) →-- >  hợp tử  (2n) -- >  phôi.
+ Giao tử đực thứ hai (n) + nhân phụ (2n) -- >  phôi nhũ (3n)            
Liên quan
>> Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật
>> Các câu hỏi khácvề sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,
Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top