Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng thầy cô ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Cho tóc luôn dày và mượt - ngăn rụng tọc - giữ thanh xuân, Bấm vào đây
Quá trình  hình  thành hạt phấn  và túi phôi
a. Hình thành hạt phấn
- Từ mỗi 1 TB mẹ trong bao phấn (2n) --- Giảm phân -- >   4tiểu bào tử đơn bội (n)
                                                                                                        
Mỗi tiểu bào tử đơn bội (n) -- Nguyên phân -- >     TB sinh sản (n)    -- >          2 Tinh tử
                                                                                 TB ống phấn (n)      --- >    Ông phấn
b. Sự hình thành  túi  phôi

            - Từ mỗi một tế bào mẹ của noãn giảm phân →-- >  4 TB con (n), 3 TB dư­ới tiêu biến, 1 TB sống sót -- >  nguyên phân 3 lần liên tiếp -- > Túi phôi 8 nhân: 3TB đối cực (n), TB nhân cực(n), trứng (n), 2 TB kèm (n)
Thụ phấn
- Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đầu nhuỵ của hoa cùng loài.
- Hình thức: Tự thụ phấn và thụ phấn chéo
- Tác nhân: Gió hoặc côn trùng.
- Sự nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn rơi vào đầu nhụy gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm:
+ TB ống phấn phát triển thành ống phấn, theo vòi nhụy đến bầu nhụy
+ Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 tinh tử (giao tử đực) theo ống phấn vào túi phôi
Thụ tinh
- Thụ tinh là sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử.
- Khi ống phấn qua lỗ noãn vào túi phôi:
+ Giao tử đực thứ nhất (n) + noãn (n) →-- >  hợp tử  (2n) -- >  phôi.
+ Giao tử đực thứ hai (n) + nhân phụ (2n) -- >  phôi nhũ (3n)            
Liên quan
>> Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật
>> Các câu hỏi khácvề sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,
Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)
Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top