Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...

Du học - Thực tập sinh - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn lớp 10, Bấm vào đây
Quá trình  hình  thành hạt phấn  và túi phôi
a. Hình thành hạt phấn
- Từ mỗi 1 TB mẹ trong bao phấn (2n) --- Giảm phân -- >   4tiểu bào tử đơn bội (n)
                                                                                                        
Mỗi tiểu bào tử đơn bội (n) -- Nguyên phân -- >     TB sinh sản (n)    -- >          2 Tinh tử
                                                                                 TB ống phấn (n)      --- >    Ông phấn
b. Sự hình thành  túi  phôi

            - Từ mỗi một tế bào mẹ của noãn giảm phân →-- >  4 TB con (n), 3 TB dư­ới tiêu biến, 1 TB sống sót -- >  nguyên phân 3 lần liên tiếp -- > Túi phôi 8 nhân: 3TB đối cực (n), TB nhân cực(n), trứng (n), 2 TB kèm (n)
Thụ phấn
- Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đầu nhuỵ của hoa cùng loài.
- Hình thức: Tự thụ phấn và thụ phấn chéo
- Tác nhân: Gió hoặc côn trùng.
- Sự nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn rơi vào đầu nhụy gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm:
+ TB ống phấn phát triển thành ống phấn, theo vòi nhụy đến bầu nhụy
+ Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 tinh tử (giao tử đực) theo ống phấn vào túi phôi
Thụ tinh
- Thụ tinh là sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử.
- Khi ống phấn qua lỗ noãn vào túi phôi:
+ Giao tử đực thứ nhất (n) + noãn (n) →-- >  hợp tử  (2n) -- >  phôi.
+ Giao tử đực thứ hai (n) + nhân phụ (2n) -- >  phôi nhũ (3n)            
Liên quan
>> Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật
>> Các câu hỏi khácvề sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,
Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Mua bán Paypal - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top