[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


Hoocmôn thực vật ( còn gọi là phitôhoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây


HOOCMÔN THỰC VẬT
I. Khái niệm:
+ Là chất hữu cơ do cây tiết ra.
+ Điều tiết hoạt động của cây.
Hoocmôn thực vật ( còn gọi là phitôhoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
+ 2 nhóm
-  Nhóm kích thích (AIA, GA,
      Xitôkinin)
-  Nhóm ức chế (AAB, êtilen)
+ Đặc điểm chung :
-  chuyên hoá thấp.
-  N/độ thấp gây biến đổi mạnh
-  V/chuyển theo mạch gỗ, libe


II. Hoocmôn kích thích ST

+ Gồm có : AIA, GA, XITOKININ
+ Tác dụng kích thích ST ở TV
CÁC HOOC MÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

HM
Nơi hình thành
Vai trò (làm tăng)
AIA
(Au xin)
- Đỉnh thân,
- lá đang ST,
- tầng p/sinh bên,-  nhị hoa
- K/thích ST, kéo dài TB
- Hoạt động cảm ứng ở TV
  (h/động, nẩy chồi, ra rễ phụ, ưu thế đỉnh...)
GA
(Gibê relin)


- Lá, rễ (120 loại)
- nguyên phân, kéo dài TB
- Nây mầm củ, hạt chồi...
- Phân giải tinh bột,
- Tạo quả không hạt.
Xi tô ki nin

- Tự nhiên.
- nhân tạo
- Phân chia TB
- Làm chậm q/trình già TB
- Ph/ hoá chồi bên
   trong nuôi cấy mô Callus.


III. Nhóm  Hoocmôn ức chế ST

CÁC HOOC MÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG
HM
Nguồn gốc
Tác dụng


1. Êtilen- Sinh ra ở các loại mô trong cơ thể TV- ức chế ST chiều dài


- Tăng chiều ngang
- khởi động tạo rễ, lông hút
- Gây cảm ứng ra hoa, lá
- Ra quả trái vụ
- Thúc quả chín sớm
2. Axit
Abxixic
(AAB)
- Chỉ có ở mô TV có mạch, có hoa. (lục lạp, chóp rễ,)
- Tích luỹ nhiều khi cây mất nước
- Kích thích rụng lá
- Ngủ của hạt, chồi cây
- Tương quan AAB/GA: điều tiết hoạt động ngủ, hoạt động của hạt, chồi
1. Êtilen
Êtilen được sản ra hầu hết trong các phần khác nhau của thực vật.
Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô phân sinh, mấu, mắt, nốt, quả…) và giai đoạn phát triển của cơ thể.
Êtilen cũng được sản ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và bị bệnh). Quả đang chín sản ra nhiều êtilen
Êtilen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá.
2. Axit Abxixic(AAB)
- Axit abxixic là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên.
 - AAB liên quan đến sự  chín và ngủ của hạt, sự đóng mở khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.
 - AAB có ở trong mô của thực vật có mạch.
 - Ở thực vật có hoa, AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ.
- AAB được tích luỹ ở cơ quan đang già hoá.

Liên quan
=> Tìm hiểu về quá trình sinh trưởng ở thực vật
=> Tìm hiểu về hormon thực vật
=> Xem thêm các câu hỏi khác
=> Toàn bộ kiến thức Sinh học lớp 11
=> Test Tiếng Anh 11 tại đây có đáp án
Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT, THPT,
Nên tham khảo

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top