Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức: Trắc nghiệm


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Trắc nghiệm. Show all posts
Showing posts with label Trắc nghiệm. Show all posts

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 2 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 2

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn ...

Read more »
July 17, 2019

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án (Phần 2) Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án (Phần 2)

(Sangkiengiaovien.com)   Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án:  Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dàn...

Read more »
July 17, 2019

Địa lí 12: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO Địa lí 12: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

  (Sangkiengiaovien.com)   Diện tích đất liền ngày càng thu hẹp, các nguồn năng lượng khan hiếm, các hệ sinh thái bị suy thoái, môi trường...

Read more »
July 17, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

(Sangkiengiaovien.com)   Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển qui định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển, cũng ...

Read more »
July 17, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 1 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 1

(Sangkiengiaovien.com)    TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn...

Read more »
July 17, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Sangkiengiaovien.com)   Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh, thành phố; diện tích tự nhiên 40000 km 2 , dân số 17,40 triệu người (20...

Read more »
July 17, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT(Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 7 (Đáp án phía cuối bài) TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT(Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 7 (Đáp án phía cuối bài)

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 7 -  ...

Read more »
July 16, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

(Sangkiengiaovien.com) Là vùng mà tất cả 6 tỉnh, thành phố đều nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm Nam Bộ, có Thành phố Hồ Chí Minh đông ...

Read more »
July 15, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 6 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 6

  (Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 6...

Read more »
July 15, 2019

Tìm hiểu kiến thức môn Lịch sử lớp 9 (Toàn bộ nội dung kiến thức lịch sử lớp 9) Tìm hiểu kiến thức môn Lịch sử lớp 9 (Toàn bộ nội dung kiến thức lịch sử lớp 9)

( Sangkiengiaovien.com ) Tìm hiểu kiến thức môn Lịch sử lớp 9 dành cho ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, ôn thi HSG môn lịch sử ... ↪   Chín...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 CÓ ĐÁP ÁN: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 CÓ ĐÁP ÁN: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)

( Sangkiengiaovien.com )   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

(Sangkiengiaovien.com)   Vùng có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, là vùng duy nhất không giáp b...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 6 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 6

  (Sangkiengiaovien.com)    TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần ...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 5 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 5

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 5 ...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : CHƯƠNG VI-VII CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : CHƯƠNG VI-VII CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)

( Sangkiengiaovien.com )   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : CHƯƠNG VI-VII  CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY - Phần 4 TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY - Phần 4

( Sangkiengiaovien.com )   TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM   1919 ĐẾN NAY - 4 Câu 1. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủ...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)

( Sangkiengiaovien.com )   XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,  ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ  VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  (Sangkiengiaovien.com)   Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố, diện tích tự nhiên 44,4 nghìn km 2 , dân số 8,90 triệu người ...

Read more »
July 13, 2019

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9- CÓ ĐÁP ÁN - XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9- CÓ ĐÁP ÁN - XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)

( Sangkiengiaovien.com )   XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC  ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ  VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965...

Read more »
July 13, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 4 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 4

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 4 (Đáp án phía cuối bài)...

Read more »
July 13, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top