Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức: Trắc nghiệm địa lí 12


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Trắc nghiệm địa lí 12. Show all posts
Showing posts with label Trắc nghiệm địa lí 12. Show all posts

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án  (Phần 2) Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án (Phần 2)

(Sangkiengiaovien.com)   Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án:  Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dàn...

Read more »
July 17, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Sangkiengiaovien.com)   Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh, thành phố; diện tích tự nhiên 40000 km 2 , dân số 17,40 triệu người (20...

Read more »
July 17, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

(Sangkiengiaovien.com) Là vùng mà tất cả 6 tỉnh, thành phố đều nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm Nam Bộ, có Thành phố Hồ Chí Minh đông ...

Read more »
July 15, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

(Sangkiengiaovien.com)   Vùng có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, là vùng duy nhất không giáp b...

Read more »
July 14, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  (Sangkiengiaovien.com)   Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố, diện tích tự nhiên 44,4 nghìn km 2 , dân số 8,90 triệu người ...

Read more »
July 13, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÀ LÂM NGHIỆP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÀ LÂM NGHIỆP

            (Sangkiengiaovien.com)   Có tài nguyên sinh vật biển phong phú : 2000 loài cá, 1647 loài giáp xát, 2500 loài nhuyễn thể, 70 lo...

Read more »
July 12, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

  (Sangkiengiaovien.com)   Bắc Trung Bộ gồm gồm 6 tỉnh, diện tích 51,5 nghìn km 2  và dân số 10,6 triệu người (2006), chiếm 15,6% diện tí...

Read more »
July 12, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐAP ÁN:VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐAP ÁN:VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  (Sangkiengiaovien.com)   Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh thành (2007); diện tích 15000 km 2 , dân số (2006) là 18,2 triệu người (hiếm 4,...

Read more »
July 11, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐAP ÁN: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐAP ÁN: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

(Sangkiengiaovien.com)   Vùng có vị trí địa lí đặc biệt, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế : Là cầu nối giữa Đông Bắc, Tây Bắc với Bắc T...

Read more »
July 11, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

  (Sangkiengiaovien.com)   Vùng than Quảng Ninh có trữ lượng và chất lượng tốt nhất Đông Nam Á. Hiện nay, sản lượng than đạt trên 34,0 tri...

Read more »
July 09, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

           (Sangkiengiaovien.com)   Hoạt động nội thương diễn ra không đều theo các vùng lãnh thổ. Các vùng có kinh tế phát triển là những...

Read more »
July 09, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC   TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

  (Sangkiengiaovien.com)   - Vị trí trung tâm Đông Nam Á, tiếp cận với vùng biển rộng lớn, gần đường hàng hải quốc tế nối Ấn Độ Dương vớ...

Read more »
July 08, 2019

ĐỊA LÍ VIỆT NAM: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỊA LÍ VIỆT NAM: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

  (Sangkiengiaovien.com)   I. Cơ cấu công nghiệp theo ngành: * Khái niệm : SGK 1) Cơ cấu ngành công nghiệp : - Tương đối đa dạng : c...

Read more »
July 08, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

(Sangkiengiaovien.com)   Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất trên một lãnh thổ nhất...

Read more »
July 08, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG

(Sangkiengiaovien.com) - Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hiện là ngành công nghiệp trọng điểm, tạo ra nhiều hàng hoá phục vụ cho nhu ...

Read more »
July 05, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG - LÂM - THUỶ SẢN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG - LÂM - THUỶ SẢN

  (Sangkiengiaovien.com)  Hiện nay đang là ngành công nghiệp trọng điểm, có mối quan hệ mật thiết với nông nghiệp và chia làm 3 ngành.  N...

Read more »
July 05, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

  (Sangkiengiaovien.com) - Nước ta có nhiều than tổng trữ lượng khoảng 7 tỉ tấn, gồm 4 loại than antraxit, than mỡ, than nâu và than bùn....

Read more »
July 04, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN:CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

(Sangkiengiaovien.com) - Cơ cấu ngành công nghiệp là sự kết hợp giữa các ngành công nghiệp thành một tổng thể công nghiệp. Được biểu hiện...

Read more »
July 04, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

(Sangkiengiaovien.com)   Là vùng núi, cao nguyên, đồi thấp, có đất đỏ vàng, đất xám phù sa, khí hậu có mùa đông lạnh.  Dân cư có truyền t...

Read more »
July 03, 2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGÀNH SX VÀ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGÀNH SX VÀ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

(Sangkiengiaovien.com)   Sản xuất lương thực của nước ta có những đặc điểm chủ yếu:  Diện tích gieo trồng cây lương thực tăng nhanh : Từ ...

Read more »
July 02, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Đề tài NCKHSPUD, Sáng kiến kinh nghiệm,Tiểu luận, Luận văn, Kiến thức ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top