[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

 


Dị tứ bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ NST 4n, trong đó có

A. n của loài này và 3n của loài kia.

B. 2n của loài này và 2n của loài kia.

C. 4n của một loài.    

D. 4n của hai loài.


Thể song nhị bội 

A. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính

B. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ. 

C. có số lượng NST trong tế bào là 2n

D. mang hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ  Quá trình giảm phân của tế bào 2n, ở giảm phân I đã xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST sẽ tạo ra

A. giao tử n và 2n. 

B. giao tử 2n.

C. giao tử n.

D. giao tử 4n

Sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n của loài sẽ tạo ra 

A. thể ba.

B. thể tam bội.

C. thể ba kép.

D. thể ba kép hoặc thể tam bội. 

Liên quan


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top