[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


 Câu 1: Tiến hoá nhỏ là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.

B. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.

Câu 2: Tiến hoá lớn là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.                                                  

B.hình thành loài mới.

C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loại trên loài.

Câu 3: Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi

A. quần thể mới xuất hiện.                 

B. chi mới xuất hiện.              

C. loài mới xuất hiện.                          

D. họ mới xuất hiện.

Câu 4: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở tiến hóa là

A. cá thể.                                 

B. quần thể.                             

C. loài.                                     

D.phân tử.

Câu 5:  Là Nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

A. trực tiếp biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.           

B.tham gia vào hình thành loài.

C. gián tiếp phân hóa các kiểu gen.                           

D. trực tiếp biến đổi kiểu hình của quần thể.

Liên quan


Nên tham khảo

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top