[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 
Câu 3: Gen đa hiệu là

A. một gen quy định nhiều tính trạng.                 

B. nhiều gen quy định một tính trạng.

C. gen nằm trên NST giới tính.                            

D. mỗi gen quy định một tính trạng.


Câu 4: Trong hoạt động của Operon Lac, khi môi trường không có đường lactôzơ thì

A. prôtêin ức chế không gắn lên vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc hoạt động.

B. prôtêin ức chế gắn lên vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc hoạt động.

C. prôtêin ức chế gắn lên vùng điều hòa, nhóm gen cấu trúc không hoạt động.

D. prôtêin ức chế gắn lên vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc không hoạt động.

Câu 5: Trong một opêrôn, nơi enzim ARN- pôlimeraza bám vào tiến hành quá trình phiên mã là

A. vùng điều hòa.         

B. vùng khởi động.        

C. vùng mã hóa.            

D. vùng vận hành.

Nhập Họ tên - Lớp sau đó làm bài vào form dưới đây

Câu 6: Trong thí nghiệm của Menden về lai một cặp tính trạng ở đậu Hà Lan, cặp bố mẹ thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng, ở F1 Menden thu được
A. 100% hoa trắng.                                              

B. 100% hoa đỏ.

C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.                                     

D. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

Câu 7: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây có thể giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử?

A. AaBb.                      

B. aaBb.                         

C. AAbb.                       

D. AABb.

Liên quan


Nên tham khảo

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top