[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

 
Câu 3: Gen đa hiệu là

A. một gen quy định nhiều tính trạng.                 

B. nhiều gen quy định một tính trạng.

C. gen nằm trên NST giới tính.                            

D. mỗi gen quy định một tính trạng.


Câu 4: Trong hoạt động của Operon Lac, khi môi trường không có đường lactôzơ thì

A. prôtêin ức chế không gắn lên vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc hoạt động.

B. prôtêin ức chế gắn lên vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc hoạt động.

C. prôtêin ức chế gắn lên vùng điều hòa, nhóm gen cấu trúc không hoạt động.

D. prôtêin ức chế gắn lên vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc không hoạt động.

Câu 5: Trong một opêrôn, nơi enzim ARN- pôlimeraza bám vào tiến hành quá trình phiên mã là

A. vùng điều hòa.         

B. vùng khởi động.        

C. vùng mã hóa.            

D. vùng vận hành.

Nhập Họ tên - Lớp sau đó làm bài vào form dưới đây

Câu 6: Trong thí nghiệm của Menden về lai một cặp tính trạng ở đậu Hà Lan, cặp bố mẹ thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng, ở F1 Menden thu được
A. 100% hoa trắng.                                              

B. 100% hoa đỏ.

C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.                                     

D. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

Câu 7: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây có thể giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử?

A. AaBb.                      

B. aaBb.                         

C. AAbb.                       

D. AABb.

Liên quan


Nên tham khảo

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top