[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Danh mục câu hỏi sinh 11. Show all posts
Showing posts with label Danh mục câu hỏi sinh 11. Show all posts

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

  (Sangkiengiaovien.com)   Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Read more »
July 28, 2021

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Câu 1. Trình bày đặc điểm của hệ tuần hoàn hở. Tại sao hệ tuần hoàn của côn ...

Read more »
July 26, 2021

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH SINH HỌC 11 - Dành do ôn thi Tốt nghiệp THPT CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH SINH HỌC 11 - Dành do ôn thi Tốt nghiệp THPT

  CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH SINH HỌC 11 (Làm test online phía dưới) Câu 1. Để xác định tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá cây, ...

Read more »
May 15, 2021

Một số câu hỏi liên quan quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây (Tiếp theo) Một số câu hỏi liên quan quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây (Tiếp theo)

  (Sangkiengiaovien.com)   Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Một số câu hỏi và bài tập bổ sung ...

Read more »
March 06, 2021

Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án

Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ  một hướng xác định .

Read more »
February 25, 2021

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Read more »
January 10, 2021

Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1) Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1)

Sinh trưởng được hiểu là sự tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể, còn phát triển là sự biến đổi cấu trúc, phát sinh hình ...

Read more »
January 08, 2021

Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây

Một số câu hỏi Sinh học liên quan tới sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây Câu 1. Bộ rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức ...

Read more »
December 30, 2020

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Read more »
December 28, 2020

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia 2019

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 có đáp án (Chữ màu đỏ)

Read more »
December 03, 2020

CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Xem đáp án Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngộ...

Read more »
November 28, 2020

Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1) Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)

Câu 1: Sinh sản hữu tính là gì? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính ở thực vật diễn ra như thế nào?

Read more »
November 26, 2020

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Câu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì? Sinh ...

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án

Câu 1. Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án

Môi trường bên trong cơ thể,có các điều kiện lí hoá nhất định, diễn ra các hoạt động TĐC của tế bào (Máu, bạch huyết, dịch mô).  Khi các ...

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần hô hấp ở thực vật Câu 1. Trình bày khái niệm, PTTQ và vai trò của hô hấp ở thực vật? Xem ...

Read more »
October 26, 2020

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời Phần trắc nghiệm

Read more »
September 24, 2020

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG

Read more »
September 15, 2020

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 liên quan đến quang hợp ở cây xanh Một số câu hỏi sinh học lớp 11 liên quan đến quang hợp ở cây xanh

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 liên quan đến quang hợp ở cây xanh

Read more »
September 10, 2020

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1) Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1)

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1) Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI  KHOÁNG Ở RỄ

Read more »
September 09, 2020
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top