Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Danh mục câu hỏi sinh 11. Show all posts
Showing posts with label Danh mục câu hỏi sinh 11. Show all posts

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án, phần TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬT  VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Read more »
May 13, 2019

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Một số câu hỏi tự luận sinh học 11 có đáp án liên quan đến vai trò của Nitơ với đời sống thực vật

Read more »
May 13, 2019

Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1) Câu hỏi Sinh trưởng phát triển ở động vật có đáp án (Phần 1)

Sinh trưởng được hiểu là sự tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể, còn phát triển là sự biến đổi cấu trúc, phát sinh hình ...

Read more »
May 11, 2019

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Một số câu hỏi sinh học có đáp án - Phần Sinh trưởng ở thực vật

Read more »
May 11, 2019

Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi phần Hướng động ở thực vật có đáp án

Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ  một hướng xác định .

Read more »
May 11, 2019

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án-Phần tiêu hóa ở động vật Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án-Phần tiêu hóa ở động vật

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án-Phần tiêu hóa ở động vật

Read more »
May 11, 2019

Ở quang hợp của thực vật C4, để tổng hợp được 720g glucôzơ thì cần ít nhất bao nhiêu phôtôn ánh sáng? Ở quang hợp của thực vật C4, để tổng hợp được 720g glucôzơ thì cần ít nhất bao nhiêu phôtôn ánh sáng?

Ở quang hợp của thực vật C 4 , để tổng hợp được 720g glucôzơ thì cần ít nhất bao nhiêu phôtôn ánh sáng?

Read more »
May 10, 2019

CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT CÁC CÂU HỎI - CÓ ĐÁP ÁN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Xem đáp án Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngộ...

Read more »
May 02, 2019

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án - Phần Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án - Phần Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án - Phần Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Câu 1. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng...

Read more »
May 02, 2019

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời

Một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học 11 có đáp án và hướng dẫn trả lời Phần trắc nghiệm

Read more »
May 01, 2019

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

MỘT SỐ CÂU HỎI SINH HỌC 11 CÓ ĐÁP ÁN: CÁC NGUYÊN TỐ DINH  DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÚNG

Read more »
April 29, 2019

Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1) Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)

Câu 1: Sinh sản hữu tính là gì? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính ở thực vật diễn ra như thế nào?

Read more »
February 27, 2019

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật

Hỏi đáp sinh học: Câu hỏi sinh học 11 có đáp án - Phần sinh sản vô tính ở thực vật Câu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì? Sin...

Read more »
February 27, 2019

Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án Một số câu hỏi về phát triển ở thực vật có đáp án

Câu 1. Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Read more »
February 09, 2019

Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án - Phần 2 Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án - Phần 2

Môi trường bên trong cơ thể,có các điều kiện lí hoá nhất định, diễn ra các hoạt động TĐC của tế bào (Máu, bạch huyết, dịch mô).  Khi các ...

Read more »
December 19, 2018

Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án Một số câu hỏi về cân bằng nội môi có đáp án

Môi trường bên trong cơ thể,có các điều kiện lí hoá nhất định, diễn ra các hoạt động TĐC của tế bào (Máu, bạch huyết, dịch mô).  Khi các ...

Read more »
December 14, 2018

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án, phần Tuần hoàn máu Câu 1. Trình bày đặc điểm của hệ tuần hoàn hở. Tại sao hệ tuần hoàn của côn ...

Read more »
December 10, 2018

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia 2019

Một số câu hỏi sinh học lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia 2018 và Đề tham khảo thi THPT Quốc gia  2019 có đáp án (Chữ màu đỏ)

Read more »
December 07, 2018

Một số câu hỏi trắc nghiệm có đáp án (test online sinh học 11) Một số câu hỏi trắc nghiệm có đáp án (test online sinh học 11)

Một số câu hỏi trắc nghiệm có đáp án (test online sinh học 11) Bạn trả lời mỗi bài gồm 10 câu hỏi bằng cách lựa chọn vào đáp án đúng. Mỗi...

Read more »
November 29, 2018

Một số câu hỏi sinh học 11 - có đáp án Một số câu hỏi sinh học 11 - có đáp án

Câu 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật? Xem đáp án => Bấm vào đây Câu 2.  Trình bày đặc điểm của các hình thứ...

Read more »
November 28, 2018
 

Subscribe to: Posts (Atom)


 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Sáng kiến kinh nghiệm - Đồ nghề giáo ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top