[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Trắc nghiệm sinh học 12: Quy luật di truyền Menden - quy luật phân li (bài 1)

Câu 1. Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với  gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là


            A. 11 đỏ: 1 vàng.

            B. 33 đỏ: 3 vàng.

            C. 27 đỏ : 9 vàng.

            D. 3 đỏ : 1 vàng.

Câu 2. Tính trạng là những đặc điểm

A. về hình thái, cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật.

B. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật.

C. và đặc tính của sinh vật.

D. về sinh lý, sinh hoá, di truyền của sinh vật.Câu 3. Tính trạng tương phản là cách biểu hiện

A. khác nhau của một tính trạng.

B.  khác nhau của nhiều tính trạng.

C. giống  nhau của một tính trạng.

D. giống nhau của nhiều tính trạng.

Câu 4. Tính trạng số lượng là tính trạng di truyền biểu hiện

A. không liên tục, bị chi phối bởi ít gen

B. liên tục, do nhiều gen chi phối.

C. không liên tục, do nhiều gen chi phối

D. không liên tục và ít chịu ảnh hưởng của môi trường.

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top