[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Bài tập Sinh học. Show all posts
Showing posts with label Bài tập Sinh học. Show all posts

Chương trình sinh học lớp 10 - GDPT mới 2018 Chương trình sinh học lớp 10 - GDPT mới 2018

 Chương trình sinh học lớp 10 - GDPT mới 2018

Read more »
October 13, 2023

Trắc nghiệm Sinh học 12 theo bài - Level 1 (Gen, mã di truyền, nhân đôi ADN) Trắc nghiệm Sinh học 12 theo bài - Level 1 (Gen, mã di truyền, nhân đôi ADN)

 Trắc nghiệm Sinh học 12 theo bài -  Level 1 Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit am...

Read more »
September 15, 2021

Trắc nghiệm sinh học 12: Trắc nghiệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể - lệch bôi thể Trắc nghiệm sinh học 12: Trắc nghiệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể - lệch bôi thể

  Câu 1: Ở cà độc dược (2n = 24), người ta đã phát hiện được các dạng thể ba ở cả 12 cặp nhiễm sắc thể. Các thể ba này A. có số lượng nhiễm ...

Read more »
November 05, 2020

Trắc nghiệm Nhiễm sắc thể và Đột biến nhiễm sắc thể (Bài 1) Trắc nghiệm Nhiễm sắc thể và Đột biến nhiễm sắc thể (Bài 1)

 Trắc nghiệm Nhiễm sắc thể và Đột biến nhiễm sắc thể (Bài 1) - Chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản, d = 11 nm, xoắn b1) 2- Sợi chất nhiễm sắc (d = 3...

Read more »
November 04, 2020

Sinh học 12: So sánh các cơ chế di truyền và các cấu truc di truyền Sinh học 12: So sánh các cơ chế di truyền và các cấu truc di truyền

Câu 1.  So sánh cấu trúc và chức năng của gen với ARN? a/ Giống nhau: - Cấu trúc đa phân. - Thành phần hóa học:

Read more »
September 08, 2020

Trắc nghiệm sinh học 12 - Các quy luật di truyền (Khái niệm cơ bản) bài số 1 Trắc nghiệm sinh học 12 - Các quy luật di truyền (Khái niệm cơ bản) bài số 1

 Trắc nghiệm sinh học 12 - Các quy luật di truyền (Khái niệm cơ bản) bài số 1 Tính trạng là những đặc điểm A. về hình thái, cấu tạo riêng ...

Read more »
August 20, 2020

Trắc nghiệm Sinh học 12 - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Bài số 2 - Trắc nghiệm Sinh học 12 - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Bài số 2 -

Trắc nghiệm Sinh học 12 - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Bài số 2  Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

Read more »
August 19, 2020

Trắc nghiệm online Sinh học 12 - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Bài số 1 Trắc nghiệm online Sinh học 12 - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Bài số 1

  Trắc nghiệm online Sinh học 12 - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Bài số 1

Read more »
August 19, 2020

Từ một cặp chuột xám, lông mịn cho giao phối với nhau người ta thu được thế hệ lai gồm 128 chuột con với tỉ lệ như sau: Hãy xác định qui luật di truyền chi phối các tính trạng trên và viết công thức lai của cặp chuột bố mẹ trên (không cần viết sơ đồ lai) Từ một cặp chuột xám, lông mịn cho giao phối với nhau người ta thu được thế hệ lai gồm 128 chuột con với tỉ lệ như sau: Hãy xác định qui luật di truyền chi phối các tính trạng trên và viết công thức lai của cặp chuột bố mẹ trên (không cần viết sơ đồ lai)

(Sangkiengiaovien.com)   Từ một cặp chuột xám, lông mịn cho giao phối với nhau người ta thu được thế hệ lai gồm 128 chuột con với tỉ lệ nh...

Read more »
November 08, 2019

  Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:P: AaBB x AAbb. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:P: AaBB x AAbb. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai

         (Sangkiengiaovien.com)     Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:                                     ...

Read more »
November 06, 2019

   Một gen phân mảnh dài 306 nm có A = 40%. Tỉ lệ các cặp nuclêôtit giữa các đoạn intron: êxôn = 1: 2. Phân tử mARN trưởng thành tương ứng có tỉ lệ A:U:G:X = 5:9:2:4. Một gen phân mảnh dài 306 nm có A = 40%. Tỉ lệ các cặp nuclêôtit giữa các đoạn intron: êxôn = 1: 2. Phân tử mARN trưởng thành tương ứng có tỉ lệ A:U:G:X = 5:9:2:4.

         (Sangkiengiaovien.com)   Một gen phân mảnh dài 306 nm   có A = 40%. Tỉ lệ các cặp nuclêôtit   giữa các đoạn intron: êxôn = 1: 2. ...

Read more »
November 06, 2019

   Hãy nêu chức năng của các yếu tố trong tế bào tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin. Hãy nêu chức năng của các yếu tố trong tế bào tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin.

       (Sangkiengiaovien.com)   Hãy   nêu chức năng của các yếu tố trong tế bào tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin. Trả lời - ADN : ...

Read more »
November 05, 2019

Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thu chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào? Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thu chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào?

  (Sangkiengiaovien.com)   a. Giải thích câu: “Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”   bằng kiến thức sinh học. b. Cấu tạo của ruột ...

Read more »
November 05, 2019

Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp mùi có giống nhau không? Vì sao? Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp mùi có giống nhau không? Vì sao?

 a. Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp mùi có giống nhau không? Vì sao?              b.Trong 1 quần thể...

Read more »
November 05, 2019

 Cho biết các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích - d. Vi sinh vật ký sinh trong cơ thể động vật là những vi sinh vật ưa ấm (300C đến 400C). Cho biết các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích - d. Vi sinh vật ký sinh trong cơ thể động vật là những vi sinh vật ưa ấm (300C đến 400C).

   Cho biết các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích             a.   Đồ hộp bị phồng nắp chỉ cần đun sôi trước khi ăn là an toàn .  ...

Read more »
November 05, 2019

  Nuôi cấy trong ống nghiệm 50 tế bào xôma của một loài. Khi các tế bào này trải qua một số đợt nguyên phân liên tiếp bằng nhau thì tạo ra được tất cả là 6400 tế bào con.Tìm số đợt nguyên phân của mỗi tế bào xôma nói trên. Nuôi cấy trong ống nghiệm 50 tế bào xôma của một loài. Khi các tế bào này trải qua một số đợt nguyên phân liên tiếp bằng nhau thì tạo ra được tất cả là 6400 tế bào con.Tìm số đợt nguyên phân của mỗi tế bào xôma nói trên.

        (Sangkiengiaovien.com)   Nuôi cấy trong ống nghiệm 50 tế bào xôma của một loài. Khi các tế bào này trải qua một số đợt nguyên phân...

Read more »
November 03, 2019

   Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức.Nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào? Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức.Nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào?

(Sangkiengiaovien.com)   Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức.             a. Nhiễm sắc thể được nh...

Read more »
November 03, 2019

    Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau thu được F1 có tỉ lệ : 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài Cho các cây F1 tự thụ phấn thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở ở F2 sẽ như   thế nào? Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau thu được F1 có tỉ lệ : 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài Cho các cây F1 tự thụ phấn thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở ở F2 sẽ như thế nào?

         (Sangkiengiaovien.com)     Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau thu được F 1 có tỉ lệ : 1 quả tròn : 2   quả bầu dục : 1 quả dài...

Read more »
November 01, 2019

Một tế bào sinh dục của một loài chứa 2 cặp gen dị hợp tử Aa và Bb .Khi tiến hành phép lai giữa các cơ thể chứa 2 cặp gen trên với nhau. Hãy xác định sự xuất hiện các loại hợp tử? Một tế bào sinh dục của một loài chứa 2 cặp gen dị hợp tử Aa và Bb .Khi tiến hành phép lai giữa các cơ thể chứa 2 cặp gen trên với nhau. Hãy xác định sự xuất hiện các loại hợp tử?

(Sangkiengiaovien.com)   Một tế bào sinh dục của một loài chứa 2 cặp gen dị hợp tử Aa và Bb . a. Sự giảm phân bình thường của tế bào s...

Read more »
November 01, 2019

Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương với 329 NST đơn. Gen B thuộc NST nào của hợp tử ? Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương với 329 NST đơn. Gen B thuộc NST nào của hợp tử ?

(Sangkiengiaovien.com)   Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương vớ...

Read more »
October 30, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top