[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label SKKN. Show all posts
Showing posts with label SKKN. Show all posts

Giáo viên lại "rối bời" vì sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên lại "rối bời" vì sáng kiến kinh nghiệm

  Vấn đề phải có sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí bắt buộc để giáo viên được xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Điều này gây nên nhiều ý...

Read more »
May 29, 2022

Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD mầm non Phần 1 Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD mầm non Phần 1

Tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD mầm non Phần 1 Định dạng: Word, có thể chỉnh sửa để tham khảo Nguồn: Sưu tầm Áp dụng: Viết báo cáo S...

Read more »
May 25, 2022

Kho sáng kiến kinh nghiêm quản lí giáo dục - văn phòng (10 SKKN tiếp theo phần 3) Kho sáng kiến kinh nghiêm quản lí giáo dục - văn phòng (10 SKKN tiếp theo phần 3)

Kho sáng kiến kinh nghiêm quản lí giáo dục - văn phòng (10 SKKN tiếp theo) ↳  Xem phần trước tại đây

Read more »
March 15, 2022

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 5 (Phần 2) Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 5 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 5 (Phần 2) 01. Đề tài SKKN  Toán 5: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nân...

Read more »
March 02, 2022

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 3) Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 3)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3(Phần 3) 1. SKKN Toán 3: TỔ CHỨC HỌC TẬP TÍCH CỰC BẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI TRONG G...

Read more »
February 28, 2022

Kho sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7 Kho sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7

Kho sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7 Dưới đây là tuyển tập SKKN Lịch sử lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử...

Read more »
February 27, 2022

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8 Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8 Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8 Kho sáng kiến kinh nghi...

Read more »
February 23, 2022

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 (Phần 2) Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 (Phần 2) 01.  SKKN Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT...

Read more »
February 22, 2022

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8 Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8 Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8 hoặc đề tài NCKHSPUD Lịch sử...

Read more »
February 21, 2022

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần I Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần I

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần I Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần I Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Địa...

Read more »
February 14, 2022

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 – Phần I Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 – Phần I

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 – Phần I Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 – Phần I Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa ...

Read more »
February 13, 2022

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 – in được luôn Kho Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 – in được luôn

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 – in được luôn Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPU...

Read more »
February 09, 2022

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 4-Phần 2 Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 4-Phần 2

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 4-Phần 2 Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4. ...

Read more »
February 02, 2022

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 – Phần II Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 – Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 – Phần II Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 – Phần II Tuyển tập sáng kiến ...

Read more »
January 31, 2022

Kho sáng kiến kinh nghiêm quản lí giáo dục - văn phòng (Phần 4 - 05 SKKN tiếp theo) Kho sáng kiến kinh nghiêm quản lí giáo dục - văn phòng (Phần 4 - 05 SKKN tiếp theo)

Kho sáng kiến kinh nghiêm quản lí giáo dục - văn phòng (10 SKKN tiếp theo) ↳  Xem phần trước tại đây

Read more »
January 06, 2022

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 6 Phần I Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 6 Phần I

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 6 Phần I Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 6 Phần I

Read more »
January 02, 2022

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần II Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần II

Tuyển tập áng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần II Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần II Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đị...

Read more »
December 19, 2021

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần  V) Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần V)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán lớp 12(Phần  V) 1. SKKN Toán 12: Ứng dụng phương trình đường tròn để biện luận hệ bất phương trìn...

Read more »
October 21, 2021

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần II Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần II

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần II Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 9 – Phần II Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa ...

Read more »
October 21, 2021

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD-SKKN Địa lí THCS – Phần III Tuyển tập đề tài NCKHSPUD-SKKN Địa lí THCS – Phần III

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD-SKKN Địa lí THCS – Phần III Tuyển tập đề tài NCKHSPUD-SKKN Địa lí THCS Tuyển tập đề tài NCKHSPUD-SKKN Địa lí...

Read more »
October 11, 2021
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top