Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1) - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Dụng cụ massage da mặt, massage chân, khỏe đẹp ... giá rẻ -> Bấm vào đây ...

Mua gì cũng được khuyến mại hoàn tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Câu 1: Sinh sản hữu tính là gì? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính ở thực vật diễn ra như thế nào?
Xem đáp án

Câu 2: Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính? Sinh sản hữu tính có ưu điểm hơn sinh sản vô tính như thế nào?

Câu 3: Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường biến động?

Câu 4: Trình bày quá trình hình thành quả và hạt?

Câu 5: Nêu những nét đặc trưng giống và khác nhau trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)

Câu 6 . Thụ tinh kép là gì? ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây? 
Xem đáp án


Câu 7. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật diễn ra như thế nào?
Câu 8. Quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật diễn ra như thế nào?Câu 9. Quá trình hình thành hạt, quả diễn ra như thế nào?
Câu 10. Những đặc trưng của sinh sản hữu tính? Ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính
Xem đáp án

Câu 11. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ?

Câu 12. Mô tả cấu tạo của 1 hoa

Câu 13. Hãy nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người?

Câu  14.  Mô tả quá trình thụ phấn? Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác nhân nào?

Câu 15.  Dựa trên nguyên tắc nào mà người ta tạo ra quả không hạt?

 Xem đáp án


Câu 16: Hiện nay phương pháp nhân giống tính nào có hiệu quả nhất trong sản xuất nông nghiệp? Tại sao? Ví dụ minh họa.

 Xem đáp án

Câu 17: Người ta đã tiến hành thí nghiệm trên 2 nhóm thực vật như sau:
Nhóm ngày ngắn:
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ: ra hoa.
Thời gian chiếu sáng > 12 giờ: không ra hoa.
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: không ra hoa.
Nhóm ngày dài:
Thời gian chiếu sáng >12 giờ: ra hoa.
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ: không ra hoa.
Thời gian chiếu sáng < 12 giờ nhưng thời gian tối bị gián đoạn: ra hoa.
1. Thí nghiệm trên chứng minh điều gì?
2. Thời gian chiếu sáng và thời gian tối có vai trò gì đối với sự ra hoa của cây?

Câu 18: Trong quy trình nuôi cấy mô thực vật người ta thường sử dụng những loại hoocmôn sinh trưởng nào? Sự thay đổi tỉ lệ đó trong quy trình như thế nào?

 Xem đáp án

Câu 19. Thế nào là thụ tinh kép? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây là gì?

 Xem đáp án

Câu 20. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

 Xem đáp án

Câu 21. Nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với chu trình sống của thực vật và vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp.

Câu 22. Sinh sản hữu tính là gì? ở thực vật có hoa sinh sản hữu tính diễn ra như thế nào?

Câu 23. Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính?

 Xem đáp án
Câu 24. Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường biến động?

Câu 25. Trình bày quá trình hình thành quả và hạt?

Câu 26. Nêu những nét đặc trưng giống và khác nhau trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)


Câu 27. Thụ tinh kép là gì? ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây?
Câu 28. Quá trình  hình  thành hạt phấn  và túi phôi
Xem đáp án


Câu 29. Trình bày quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa?


Liên quan
>> Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật
>> Các câu hỏi khácvề sinh sản hữu tính ở thực vật
>> Tìm hiểu về sinh sản hữu tính ở thực vật
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Sinh học, SInh học 11, SInh học THPT,
Một số câu hỏi về sinh sản hữu tính ở thực vật có đáp án (Phần 1)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top