Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10: Lớp 10


Du học - Lao động xuất khẩu Nhật -> Bấm vào đây ...Xe điểm chuẩn Lớp 10 -> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Lớp 10. Show all posts
Showing posts with label Lớp 10. Show all posts

Tìm hiểu kiến thức Hóa học lớp 8 Tìm hiểu kiến thức Hóa học lớp 8

Tìm hiểu kiến thức Hóa học lớp 8

Read more »
June 14, 2019

Hóa học 8: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Hóa học 8: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng  số proton trong hạt nhân .

Read more »
June 14, 2019

Trắc nghiệm hóa học: CHUYÊN ĐỀ: CẤU TẠO NGUYÊN TỬDẠNG 1: BÀI TẬP VỀ THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ Trắc nghiệm hóa học: CHUYÊN ĐỀ: CẤU TẠO NGUYÊN TỬDẠNG 1: BÀI TẬP VỀ THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

Trắc nghiệm hóa học: CHUYÊN ĐỀ: CẤU TẠO NGUYÊN TỬDẠNG 1: BÀI TẬP VỀ THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

Read more »
June 11, 2019

Bài tập Hóa học:  Tinh số hạt, số hiệu, số khối của Nguyên tử Bài tập Hóa học: Tinh số hạt, số hiệu, số khối của Nguyên tử

Bài tập Hóa học:  Tinh số hạt, số hiệu, số khối của Nguyên tử Các kiến thức cần có để giải dạng toán này: - Hạt nhân gồm các hạt pr...

Read more »
June 11, 2019

Trắc nghiệm lịch sử lớp 10 - Test online Trắc nghiệm lịch sử lớp 10 - Test online

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỊCH SỬ 10

Read more »
December 08, 2018

Trắc nghiệm giáo dục công dân 10 - có đáp án (test online) Trắc nghiệm giáo dục công dân 10 - có đáp án (test online)

Trắc nghiệm giáo dục công dân 10 - có đáp án (test online) Câu 1: Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tạ...

Read more »
December 07, 2018

Bài tập Hóa học 10 có đáp án Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Bài tập Hóa học 10 có đáp án Câu 1:  Cho các phản ứng sau: 1.H 2 S + 4Cl 2  + 4H 2 O → 8HCl + H 2 SO 4      3. H 2 S + CuCl 2  → Cu...

Read more »
December 03, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 5: Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều . GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 5: Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều .

 Bài 5: Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều .

Read more »
July 05, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 4: Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 4: Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Bài 4: Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Read more »
July 05, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều.Bài 3: Tốc độ trung bình là gì? GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều.Bài 3: Tốc độ trung bình là gì?

Bài 3: Tốc độ trung bình là gì?

Read more »
July 05, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều.Bài 2: Nêu những đặt điểm của chuyển động thẳng đều. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều.Bài 2: Nêu những đặt điểm của chuyển động thẳng đều.

Bài 2: Nêu những đặt điểm của chuyển động thẳng đều.

Read more »
July 05, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 1: Chuyển động thẳng đều là gì? GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 1: Chuyển động thẳng đều là gì?

BÀI 2: Chuyển động thẳng đều. Bài 1: Chuyển động thẳng đều là gì?

Read more »
July 05, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 5. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 5.

Câu hỏi: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ? A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó. B. Hai hòn bi lúc...

Read more »
June 30, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 9: Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ? GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 9: Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Bài 9:  Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Read more »
June 27, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 8: Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào? GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 8: Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Bài 8: Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Read more »
June 26, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 7: Cách thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 7: Cách thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài

  Bài 7 : Tr ong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang ba...

Read more »
June 25, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 6 GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10:Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 6

Bài 6:  Một người chỉ đường cho một khách du lịch như sau: "Ông hãy đi dọc theo phố này đến bờ một hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên k...

Read more »
June 24, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 4: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 4: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Bài 4: Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu

Read more »
June 22, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 3: Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 3: Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng

  Bài 3:  Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng?

Read more »
June 20, 2018

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 2: Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10: Chương I: BÀI 1: Chuyển động cơ. Bài 2: Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

  Bài 2:  Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ?

Read more »
June 19, 2018
 

Subscribe to: Posts (Atom)


 
Điểm chuẩn vào 10 - Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2019 - Diem chuan lop 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Trắc nghiệm lớp 12:Tiếng Anh |Lịch sử| Địa lí | GDCD | Hóa học| Vật lí |Sinh học |
Top