[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label GDCD. Show all posts
Showing posts with label GDCD. Show all posts

Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD

Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD Kiến thức GDCD lớp 12 dành cho ôn thi HSG GDCD, Ôn thi THP...

Read more »
July 29, 2021

Top 10 cuôn sách ôn thi THPT Quốc gia dành cho ban KHXH (Lịch sử - Địa lí - GDCD) Top 10 cuôn sách ôn thi THPT Quốc gia dành cho ban KHXH (Lịch sử - Địa lí - GDCD)

Đối với mỗi môn thi, kì thi THPT Quốc gia kiến thức không còn gói gọn trong lớp 12 mà mở rộng bao quát tất cả kiến thức mà các em đã học t...

Read more »
February 26, 2021

 BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BIỂN ĐẢO - CÓ ĐÁP ÁN BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BIỂN ĐẢO - CÓ ĐÁP ÁN

  BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BIỂN ĐẢO   Câu 1: Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó?

Read more »
November 18, 2020

100 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN ĐẢO DÀNH CHO TUỔI TRẺ VIỆT NAM (Ban tuyên giáo Trung ương) 100 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN ĐẢO DÀNH CHO TUỔI TRẺ VIỆT NAM (Ban tuyên giáo Trung ương)

  100 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN ĐẢO DÀNH CHO TUỔI TRẺ VIỆT NAM (Ban Tuyên giáo Trung ương - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông -    năm 2013) ...

Read more »
November 18, 2020

Hướng dẫn giảm tải môn GDCD ở cấp THPT năm 2020 - Học sinh lớp 12 đặc biệt lưu ý Hướng dẫn giảm tải môn GDCD ở cấp THPT năm 2020 - Học sinh lớp 12 đặc biệt lưu ý

- Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn giảm tải chương trình cấp THPT trước tình hình học sinh phải nghỉ học kéo dài do dịch Covid-19. Sau đây...

Read more »
April 04, 2020

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (Phần 4) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Phần 4)

(Sangkiengiaovien.com)    TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   (Phần 4) Dành cho ôn thi THPT QG môn GDC...

Read more »
August 13, 2019

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (Phần 3) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Phần 3)

  (Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   (Phần 3) Dành cho ôn thi THPT QG môn GDC...

Read more »
August 13, 2019

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (Phần 2) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Phần 2)

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   (Phần 2) Dành cho ôn thi THPT QG môn GDCD ...

Read more »
August 11, 2019

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (Phần 1) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Phần 1)

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   (Phần 1) Dành cho ôn thi THPT QG môn GDCD...

Read more »
August 11, 2019

Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

(Sangkiengiaovien.com)   Mọi công dân khi có  đủ  điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được...

Read more »
August 09, 2019

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 3) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 3)

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 3) Dành cho ôn thi THPT QG môn GDCD...

Read more »
August 09, 2019

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 2) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 2)

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 2) Dành cho ôn thi THPT QG môn GDCD ...

Read more »
August 08, 2019

TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 1) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 1)

  (Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (Phần 1) Dành cho ôn thi THPT QG môn GD...

Read more »
August 07, 2019

Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

(Sangkiengiaovien.com)    Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; các tác phẩm báo chí; các sáng chế, ki...

Read more »
August 06, 2019

Môn Giáo dục công dân “thăng hoa” Môn Giáo dục công dân “thăng hoa”

- Trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019, “cơn mưa điểm 10" năm nay dành cho môn Giáo dục công dân (có 784 thí sinh đạt điểm 10). Môn Giáo ...

Read more »
August 05, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 4 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 4

(Sangkiengiaovien.com)    TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDC...

Read more »
August 05, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 3 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 3

  (Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDC...

Read more »
August 03, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 2 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 2

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD...

Read more »
August 02, 2019

TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 1 TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần 1

(Sangkiengiaovien.com)   TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ   (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD)...

Read more »
July 31, 2019

Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

(Sangkiengiaovien.com)   Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 1.   Quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu ...

Read more »
July 31, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top