[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Học Tiếng Anh online mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) TRẮC NGHIỆM GDCD có đáp án: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 (Phần 2)
Dành cho ôn thi THPT QG môn GDCD
Câu 11. Theo quy định của pháp luật, đối với các doanh nghiệp khác nhau thì mức thuế
A. bằng nhau.                                                                                     
B. khác nhau.
C. tương đương nhau.                                                                        
D. giống nhau.


Câu 12. Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền tự do kinh doanh của công dân?
            A. Người kinh doanh lựa chọn và quyết định mặt hàng kinh doanh.
            B. Người kinh doanh quyết định quy mô kinh doanh.
            C. Người kinh doanh tự tổ chức hình thức kinh doanh.
            D. Người kinh doanh bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Câu 13. Các quy định về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là nội dung của pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị.                                                                                  
B. Kinh tế.
C. Xã hội.                                                                                      
D. Văn hóa.
Câu 14. Việc nhà nước ban hành các quy định pháp luật ưu đãi về thuế nhằm mục đich
            A. tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế.
            B. tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động.
            C. tăng cường đầu tư sản xuất kinh doanh.
            D. thực hiện xóa đói giảm nghèo.
Câu 15. Các quy định về kiềm chế sự gia tăng dân số và phòng, chống tệ nạn xã hội là nội dung của pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?
            A. Chính trị.
            B. Kinh tế.
            C. Xã hội.
            D. Văn hóa.
Câu 16. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện cho việc pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân?
            A. Nhà nước ban hành các quy định pháp luật ưu đãi về thuế.
            B. Các cơ sở kinh doanh mở mang ngành, nghề, mở rộng sản xuất.
            C. Các thành phần kinh tế mở rộng quy mô và địa bàn ngành, nghề.
            D. Nhà kinh doanh sử dụng nguồn tài chính để trợ giúp người lao động.


Câu 17. Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?
            A. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
            B. Tạo ra nhiều việc làm mới.
            C. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.
            D. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
Câu 18. Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trưởng, Đảng và Nhà nước ta cần có chủ trương nào dưới đây?
            A. Hạn chế gia tăng dân số.
            B. Kiềm chế sự gia tăng  nhanh dân số.
            C. Giảm mạnh sự gia tăng dân số.
            D. Không khuyến khích gia tăng dân số.
Câu 19. Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong
            A. Hiến pháp và Luật Hôn nhân gia đình.
            B. Hiến pháp và Pháp lệnh dân số.
            C. Luật Hôn nhân gia đình và Pháp lệnh dân số.
            D. Pháp lệnh dân số.
Câu 20. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong
            A. Hiến pháp và Luật Phòng, chống ma túy.
            B. Hiếp pháp và Luật Phòng, chống mại dâm.
            C. Luật Phòng, chống ma túy và Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.
            D. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.
1.                   B
2.                   D
3.                   C
4.                   B
5.                   C
6.                   A
7.                   C
8.                   B
9.                   C
10.               C
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công

Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
Nguồn: (Sangkiengiaovien.com) Sưu tầm trên Internet 
GDCD, Trắc nghiệm, GDCD 12, Lớp 12, Kiến thức, Kiến thức THPT,
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Học Tiếng Anh online cho mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top