[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ  (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần  1


Câu 1 : Hiến pháp nước ta quy định công dân có độ tuổi nào dưới đây có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân?
A.    Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.
B.     Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.
C.     Nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.
D.    Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử.
Câu 2: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử  chính là:
A.    Quyền quản lí nhà nước.
B.     Quyền quản lí xã hội.
C.     Quyền khiếu nại và tố cáo.
D.    Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.
Câu 3: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để
A.    thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
B.     nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.
C.     đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.
D.    hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A.    Thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
B.     Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước.
C.     Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế -  xã hội.
D.    Tố cáo những hành vi trái pháp luật của các cá nhân, tổ chức.
Câu 5 : Điền vào chổ trống
               Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp, đây chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện ……………………
A.    quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở.
B.     trật tự, an toàn xã hội.
C.     hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta.
D.    hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta.
 Câu 6 Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân thuộc quyền nào dưới đây?


           A. Quyền bầu cử.
            B. Quyền bầu cử và ứng cử.
            C. Quyền khiếu nại, tố cáo.
            D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 7 : Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?
  1. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.
  2. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
  3. Trực tiếp, thẳng thắn, thực tế.
  4. Dân chủ tập trung.
 Câu 8: "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là hình thức dân chủ nào dưới đây?
A.  Dân chủ trực tiếp                                                             
B. Dân chủ gián tiếp
C. Dân chủ tập trung                                                             
D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Câu 9: "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước." là hình thức dân chủ nào dưới đây?
       A. Dân chủ trực tiếp
       B. Dân chủ gián tiếp
       C. Dân chủ tập trung
       D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Câu 10: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về quyền bầu cử, ứng cử của công dân?
        A.Không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo.
        B.  Không phân biệt tình trạng pháp lý.
        C. Không phân biệt trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
        D. Không phân biệt người ốm đau, già yếu, tàn tật.
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Nguồn: (Sangkiengiaovien.com) Sưu tầm trên Internet 
GDCD, Trắc nghiệm, GDCD 12, Lớp 12, Kiến thức, Kiến thức THPT,

Đáp án

1.     B
2.     D
3.     D
4.     D
5.     D
6.     D
7.     B
8.     A
9.     B
10.    B

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top