[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ  (Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD) – Phần  2

Câu 11:
 Nhận định nào sau đây là đúng khi xác định người được thực hiện quyền bầu cử?
         A. Người đang chấp hành hình phạt tù.
         B. Người đang bị tạm giam.
         C.Người đang bị kỉ luật.
         D. Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 12: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc bầu cử?
         A. Phổ thông.
         B. Bình đẳng.
         C. Công khai.
         D.Trực tiếp.
Câu 13: "Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và quyền ứng cử cũng chính là bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế." thuộc nội dung nào dưới đây?
       A. Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.
       B. Nội dung quyền bầu cử, ứng cử
       C. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử
       D. Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử
Câu 14: "Qui định về người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân" là thuộc vấn đề nào sau đây?
       A. Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử
       B. Nội dung quyền bầu cử, ứng cử
       C. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử
       D. Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử
Câu 15: "Quyền bầu cử và ứng cử là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình" là thuộc nội dung nào sau đây?
       A. Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử
       B. Nội dung quyền bầu cử, ứng cử
       C. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử
       D.Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử
Câu 16: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi nào sau đây?
A.Phạm vi cả nước                                                                            
B. Phạm vi cơ sở
C.Phạm vi địa phương                                                                     
D. Phạm vi cơ sở và địa phương
Câu 17: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhànước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi nào sau đây?


A.Phạm vi cả nước                                                                            
B. Phạm vi cơ sở
C.Phạm vi địa phương                                                                     
D. Phạm vi cơ sở và địa phương
Câu 18: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây:
A.            Lĩnh vực kinh tế
B.            Lĩnh vực xã hội
C.            Lĩnh vực chính trị
D.            Lĩnh vực văn hóa
Câu 19: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo các nguyên tắc nào dưới đây:
A.            Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, công khai.
B.            Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C.            Nguyên tắc bầu cử phổ thông, trực tiếp, công khai.
D.            Nguyên tắc bầu cử phổ thông, gián tiếp, công khai.
Câu 20: Những trường hợp  nào sau đây không được thực hiện quyền ứng cử
A.            đang bị nghi là vi phạm hành chính
B.            đang bị nghi là vi phạm dân sự
C.            đang bị nghi là vi phạm kỉ luật
D.            đang chấp hành  quyết định xử lí hành chính hoặc đang bị quản chế hành chính.
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Nguồn: (Sangkiengiaovien.com) Sưu tầm trên Internet 
GDCD, Trắc nghiệm, GDCD 12, Lớp 12, Kiến thức, Kiến thức THPT,

Đáp án

11.     C
12.     C
13.     A
14.     B
15.     A
16.     A
17.     B
18.     C
19.     B
20.   D
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top