[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Tóm tắt kiến thức cơ bản GDCD: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

1.  Quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân:
a.  Khái niệm: Là các quyền dân chủ cơ bản nhất của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương trong phạm vi cả nước.


b.  Nội dung:
-   Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.
+ Độ tuổi: Đủ từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, đủ từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.
+ Một số trƣờng hợp không được quyền bầu cử (4 trườnghợp)
-   Cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
+ Nguyên tắc bầu cử: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
+ Quyền ứng cử: tự ứng cử và giới thiệu ứng cử.
-    Cách thức nhân dân thưc hiện quyền lực Nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước - cơ quan đại biểu của nhân dân. (Không dạy)
c.    Ý nghĩa:
-   Là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để hình thành cơ quan quản lý nhà nước.
-   Nhân dân thực hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
-   Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.
-    Sự bình đẳng của công dân trong đời sống chính trị và quyền con người - quyền công dân trong thực tế.
2.  Quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH:
a.   Khái niệm:
-   Tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và từng địa phương.
-   Quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước về xây dựng bộ máy Nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.
b.  Nội dung:
-   Phạm vi cả nước:
+ Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng...
+ Góp ý kiến, phản ánh những bất công, không phù hợp...
+ Thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng.
-   Phạm vi cơ sở: Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.
c.    Ý nghĩa:


-    Là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham vào hoạt động của bộ máy Nhà  nước.
-   Động viên, phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội.
-   Công dân tham gia tích cực vào lĩnh vực của quản lý Nhà nước và xã hội; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội làm cho đất nước ngày càng phát triển.
3.  Quyền khiếu nại và tố cáo:
a.   Khái niệm:
-   Quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp.
-   Công cụ để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.
-   Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
b.  Nội dung:

Khiếu nại
Tố cáo
Khái niệm


Mục đích
Là khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại bị xâm hại.
Là nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
Người có quyền
Cá nhân, tổ chức.
Công dân
Người         thẩm quyền giải quyết
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có th m quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có  th m quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Quy trình và giải quyết
4 bước
4 bước
4.  Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:
a.    Nhà nước: Không dạy.
b.  Công dân:
-   Sử dụng đúng đắn các quyền dân chủ của mình.
-   Không lạm dụng quyền dân chủ để làm trái pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích Nhà nước và xã hội.
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Nguồn: (Sangkiengiaovien.com) Sưu tầm trên Internet 
GDCD, GDCD 12, Lớp 12, Kiến thức, Kiến thức THPT,

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top