[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) Một tế bào sinh dục của một loài chứa 2 cặp gen dị hợp tử Aa và Bb .

a. Sự giảm phân bình thường của tế bào sinh dục nói trên thì có khả năng tạo ra những loại tinh trùng nào?

b. Khi tiến hành phép lai giữa các cơ thể chứa 2 cặp gen trên với nhau. Hãy xác định sự xuất hiện các loại hợp tử?a.  Khả năng 1 : : hai cặp gen trên tồn tại trên 2 cặp NST, phân li độc lập sẽ cho 4 loại giao tử là : AB , Ab , aB , ab .
     Khả năng 2 : hai cặp gen nằn trên cùng 1 cặp NST :
   - Liên kết hoàn toàn : Kiểu gen AB//ab cho 2 loại giao tử : ABab
                           Kiểu gen Ab//aB  cho 2 loại giao tử là : AbaB .
         - Liên kết không hoàn toàn cho 4 loại giao tử : AB , Ab , aB , ab
b. Khi lai giữa các cơ thể chứa 2 cặp gen trên có nhưng khả năng sau :
* Hai cặp gen tồn tại trên 2 cặp NST = AaBb  x AaBb à tạo ra 9 kiểu gen
      AABB , AABb , AaBB , AaBb , AAbb , Aabb , aaBB , aaBb , aabb
 * Hai cặp gen nằm trên 1 cặp NST có 2 trường hợp : 
 + Liên kết hoàn toàn :  AB//ab  x  AB//ab à 1AB//AB ;2AB//ab ; ab//ab .
           Ab//aB   x   Ab//aB à 1Ab//Ab ; 2Ab//aB ; 1 aB//aB
+ Liên kết không hoàn toàn :
-         Hoán vị xảy ra ở một giới : AB//ab  x  AB//ab à  7 Loại kiểu gen
                                              Ab//aB   x   Ab//aB à  7 Loại kiểu gen
(Không y/c hs  liệt kê đủ 7 loại kiểu gen ,chỉ nêu 7 loại kiểu gen thì cho 0.25 đ )
 - Hoán vị xảy ra ở cả 2 giới : AB//ab  x  AB//ab à  10 Loại kiểu gen
                               Ab//aB   x   Ab//aB à  10 Loại kiểu gen
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Sinh học, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập Sinh học, Giải bài tập Sinh học,

SInh học 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 12, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Bài tập Sinh học, Gen, Đột biến, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top