[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Ở ruồi giấm hai cặp gen qui định màu sắc thân và chiều dài cánh cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp gen qui định kích thước râu nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác.
  Ruồi đực di truyền liên kết hoàn toàn. Các cặp gen đều nằm trên nhiễm sắc thể thường.
  Cho P thuần chủng : thân xám, cánh dài, râu dài   X   thân đen, cánh cụt, râu ngắn
          F1:  100% ruồi thân xám, cánh dài, râu ngắn. 

   Chọn một cặp ruồi F1 cho lai với nhau người ta thu được F2 ruồi thân xám, cánh dài, râu ngắn chiếm tỉ lệ 54,375%.
    a. Hãy xác định tỉ lệ các kiểu hình còn lại ở F2.
    b. Nếu lai phân tích cặp ruồi F1 trên thì tỉ lệ kiểu hình FB sẽ như thế nào?

Bài làm

a. Vì mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng

và  PTC: thân xám, cánh dài, râu dài  X  thân đen, cánh cụt, râu ngắn
      F1 100%  thân xám, cánh dài, râu ngắn
Nên tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với tính trạng  thân đen
        tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với tính trạng  cánh cụt
        tính trạng râu ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng  cánh cụt
Kí hiệu A là gen trội qui định thân xám, gen a qui định thân đen
             B là gen trội qui định cánh dài, gen b qui định cánh cụt
             D là gen trội qui định râu ngắn, gen d qui định râu dài
- Xét  Dd  X  Dd thì F2 tỉ lệ KH 3 râu ngắn : 1 râu dài
Suy ra xét 2 cặp tính trạng màu sắc thân và chiều dài cánh thì F2 MXCD :
     54,375%  +  54,375%: 3 = 72,5%
Gọi x là tỉ lệ giao tử cái F1 mang gen AB  =  ab
       y là tỉ lệ giao tử cái F1 mang gen Ab  =  aB            0 x, y  0,5
                        x  +  y  = 0,5 (1)
Tỉ lệ giao tử đực F1: 0,5 AB;   0,5 ab
Lập bảng tổ hợp giao tử F1 ta có F2 MXCD:
                       3. 0,5. x  + 2 . 0,5 . y = 0,725 (2)
   (1) & (2) ta có x = 0,45;  y = 0,05

F2 thân đen, cánh cụt, râu dài: x.0,5. 1/4 =     5,625%
    thân  đen, cánh cụt, râu ngắn: x.0,5.1/4 = 16,875%
    thân xám, cánh cụt, râu dài = thân đen, cánh dài, râu dài
                                                 = 0,5.y.1/4 =  0,625%
     thân xám, cánh cụt, râu ngắn = thân đen, cánh dài, râu ngắn
                                                 = 0,5.y.3/4

 =  1,875%
     thân xám, cánh dài, râu dài = 0,54375 : 3 = 18,125%

Tìm tỉ lệ 2 KH: 0,25;Tìm tỉ lệ 3 - 5 KH: 0,5; Tìm tỉ lệ 6- 7 KH: 0,75KH FB:
22,5% TX CD RN                              2,5% TX CC RN
22,5% TX CD RD                              2,5% TX CC RD
22,5% TĐ CC RN                              2,5% TĐ CD RN
22,5% TĐ CC RD                              2,5% TĐ CD RD
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học


Sinh học, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập Sinh học, Giải bài tập Sinh học,

SInh học 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 12, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Bài tập Sinh học, Gen, Đột biến, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top