[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học có đáp án:ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN(Phần 5)
Câu 1: Sự mềm dẻo về kiểu hình của mộtkiểu gen có được là do
     A. Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước điều kiện môi trường khác nhau.
     B. Hiện tượng cơ thể tự điều chỉnh kiểu gen khi môi trường thay đổi.
     C. Hiện tượng một kiểu gen thay đổi khi kiểu hình bị thay đổi trước điều kiện môi.        
D. Hiện tượng kiểu hình không thay đổi dù môi trường thay đổi.
Câu 2: Mức phản ứng do yếu tố nào qui định?
A. Tác động của con người.                                       
B. Điều kiện môi trường.
C. Kiểu gen của cơ thể.                                               
D. Kiểu hình của cơ thể.
Câu 3: Muốn năng suất vượt giới hạn của giống hiện có ta phải chú ý đến việc
     A. cải tiến giống vật nuôi, cây trồng.                          
B. cải tạo điều kiện môi trường sống.
     C. cải tiến kĩ thuật sản xuất.                                        
D. tăng cường chế độ thức ăn, phân bón.
Câu 4: Đặc điểm của thường biến là:
     A. phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.
     B. di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
     C. biến đổi đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường.
     D. bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.
Câu 5: Thường biến không di truyền vì đó là những biến đổi:
     A. do tác động của môi trường.
     B. không liên quan đến những biến đổi trong kiểu gen.
     C. phát sinh trong quá trình phát triển cá thể.
     D. không liên quan đến rối loạn phân bào.
Câu 6: Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Kiểu gen và môi trường.                                        
B. Điều kiện môi trường sống.
C. Quá trình phát triển của cơ thể.                              
D. Kiểu gen do bố mẹ di truyền.
Câu 7: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng
A. số lượng.                                                                
B. chất lượng.
C. trội lặn hoàn toàn.                                                   
D. trội lặn không hoàn toàn.
Câu 8: Thường biến không di truyền vì làm:
A. thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình.          
B. thay đổi kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.
C. thay đổi kiểu hình và thay đổi kiểu gen.                 
D. không thay đổi k/gen, không thay đổi kiểu hình.
Câu 9: Sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác nhau được gọi là
A. sự tự điều chỉnh của kiểu gen.                                
B. sự thích nghi kiểu hình.
C. sự mềm dẻo về kiểu hình (thường biến).                
D. sự mềm dẻo của kiểu gen.
Câu 10: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào được xem là thường biến:
A. tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền môi trường.           
B. bố mẹ bình thường sinh ra con bạch tạng.
C. lợn con sinh ra có vành tai xẻ thuỳ, chân dị dạng.          
D. trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.
Câu 11: Những ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống lên cơ thể sinh vật thường tạo ra các biến dị
A. đột biến.                       
B. di truyền.                           
C. không di truyền.                
D. tổ hợp.
Câu 16: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng
A. trội không hoàn toàn.        
B. chất lượng.                             
C. số lượng.                           
D.trội lặn hoàn toàn
Câu 12: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của
A. quá trình phát sinh đột biến.                              
B. sự truyền đạt những tính trạng của bố mẹ cho con cái.


C. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.      
D. sự phát sinh các biến dị tổ hợp.
Câu 13: Nguyên nhân gây thường biến, là do:
A. tác động của các tác nhân lý, hoá học.                   
B. rối loạn phân li của nhiễm sắc thể.
C. rối loạn trong trao đổi chất nội bào.                        
D. tác động của điều kiện môi trường.
Câu 14: Nhận định nào dưới đây không đúng?
     A. Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hạy hẹp tuỳ thuộc vào từng loại tính trạng.
     B. Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của mội trường là một thường biến.
     C. Mức phản ứng di truyền được.
     D. Sự mềm dẽo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
Câu 15: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:
     A. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
     B. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng.
     C. Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
     D. Gen (ADN) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng.
Câu 16: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?
     A. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân
     B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
     C. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.
     D. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân.
Câu 17: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào
     A. nhiệt độ môi trường.    
B. cường độ ánh sáng.          
C. hàm lượng phân bón         
D. độ pH của đất.
Câu 18: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?
     A. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến nên không tạo được mêlanin, làm lông ở thân có màu trắng.
     B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
     C. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động, nên các tế bào ở phần thân tổng hợp được mêlanin làm lông có màu trắng.
     D. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
Câu 19: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào
A. hàm lượng phêninalanin có trong máu.                       
B. hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn.
C. khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin.       
D. khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não.
Câu 20: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa gì đối với bản thân sinh vật?
     A. giúp quần thể sinh vật đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
     B. giúp sinh vật có sự mềm dẽo về kiểu gen để thích ứng.
     C. giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.
     D. giúp sinh vật có tuổi thọ được kéo dài khi môi trường thay đổi.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top