[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.comSOẠN VĂN:   HỢP ĐỒNG
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Đọc văn bản đã cho (trang 137, 138 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi.

a) Tại sao cần phải có hợp đồng?

b) Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?

c) Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

Trả lời: 

a)  Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

b)  Hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa hai bên về việc thiết lập thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với một công việc liên quan.

c)  Là cơ sở pháp lí, hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác. Muốn vậy nội dung, chất lượng, số lượng công việc, thời gian tiên hành, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên tham gia kí kêt hợp đồng cần được ghi chính xác. Các từ ngữ trong hợp đồng cần đơn giản, tránh dùng các từ ngữ chung chung, không dứt khoát như có thể, có khả năng, nói chung, về cơ bản, phần lớn, vân vân hoặc dấu chấm lửng... Câu văn trong hợp đồng cũng phải ngắn gọn, dễ hiểu và đơn nghĩa.

Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.

d)  Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ..

II. CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc Hợp dồng mua bán sách giáo khoa ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết như thế nào?

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào? 

4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào?

Trả lời:

1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đổng.

3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ ki của đại diện hai bên kí hợp đồng.

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

III. LUYỆN TẬP

1. Hãy lựa chọn tình huống cần viết hợp đồng trpng các trường hợp sau:

Trả lời:

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

Ông (bà):...

Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:.....................

Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây: Điểu 1

Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

Giá thuê: 10 OOOđ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ổng (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà                                        Bên chủ nhà

(Họ tên ưà chữ kí)                                  (Hộ tên và chữ kí)


I Tìm hiểu chung
1- đặc điểm của hợp đồng
2. Ví dụ: sgk/136   
* Nhận xét:
-Nó là cơ sở để tập thể và cá nhân làm việc theo quy định của pháp luật.
-Ghi lại những nội dung cụ thể do hai bên kí hợp đồng đã thoả thuận với nhau.
-Hợp đồng phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ có sự giàng buộc
II- Cách làm hợp đồng 
1- Ví dụ ( SGK)                      
2-Nhận xét
-Hợp đồng gồm ba phần
1. Phần mở đầu gồm:
-Quốc hiệu, tên hợp đồng
-Cơ sở pháp lí của  việc kí hợp đồng
-Đơn vị ,cá nhân, chức danh, địa chỉ của hai bên tham gia kí hợp đồng
2. Phần nội dung:
-Các điều khoản cụ thể
-Cam kết của hai bên kí hợp đồng
3. Phần kết thúc
Đại diện hai bên kí hợp đồng kí đóng dấu
-4. Lời văn phải chính xác, rõ ràng chặt chẽ
* Ghi nhớ : SGK .
viết phần mở đầu và các mục lớn trong HĐ thuê nhà
Gợi ý:
UBND tỉnh                    Cộng hoà Xã hội- Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập –tự do –Hạnh phúc

Hợp đồng thuê nhà
Hôm nay ngày..... tháng.... năm
-Bên cho thuê:
          +Chủ hộ
          +Ngày tháng năm sinh
          +CMTND số
          +Thường trú tại
          +Điện thoại
          (Gọi tắt là bên A)
-Bên  thuê nhà xưởng:
          +Chủ hộ
          +Ngày tháng năm sinh
          +CMTND số
          +Thường trú tại
          +Điện thoại
          (Gọi tắt là bên B)
Sau khi bàn bạc , thảo luận hai bên đồng ý kí hợp đồng thuê nhà...
Điều 1
Điều 2
.........
Đại diện bên A                                                     Đại diện bên B
( Kí tên, đóng dấu)                                                         ( Kí tên, đóng dấu) 


Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top