[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

 (Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học có đáp án:
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
Câu 15: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:
     A. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
     B. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng.
     C. Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
     D. Gen (ADN) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng.
Câu 16: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?
     A. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân
     B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
     C. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.
     D. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân.
Câu 17: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào
     A. nhiệt độ môi trường.    
B. cường độ ánh sáng.          
C. hàm lượng phân bón         
D. độ pH của đất.
Câu 18: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?
     A. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến nên không tạo được mêlanin, làm lông ở thân có màu trắng.
     B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
     C. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động, nên các tế bào ở phần thân tổng hợp được mêlanin làm lông có màu trắng.
     D. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.
Câu 19: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào
A. hàm lượng phêninalanin có trong máu.                       
B. hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn.
C. khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin.       
D. khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não.


Câu 20: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa gì đối với bản thân sinh vật?
     A. giúp quần thể sinh vật đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
     B. giúp sinh vật có sự mềm dẽo về kiểu gen để thích ứng.
     C. giúp sinh vật thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau.
     D. giúp sinh vật có tuổi thọ được kéo dài khi môi trường thay đổi.
Câu 21: Mức phản ứng là gì?
A.Là tập họp các tính trạng của cùng 1 kiểu gen tương ứng với môi trường mới.
B.Là tập họp các kiểu gen của cùng 1 kiểu hình tương ứng với các môi trường khác nhau.
C.Là tập họp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
D.Là tập họp các cá thể có cùng 1 kiểu gen tương ứng với môi trường.
Câu 22: Những nhận định nào sau đây là đúng?
A.Các kiểu gen đều có mức phản ứng giống nhau.
B.Các gen đều phản ứng giống nhau trước môi trường.
C.Trong 1 kiểu gen, mỗi gen có mức phản ứng riêng.
D.Trong cơ thể các gen có mức phản ứng giống nhau.
Câu 23: Khi đem cây thuộc giống hoa đỏ (do gen trội quy định) thuần chủng trồng ở 35oC thì nó ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này trồng ở 20oC lại cho hoa đỏ. Kết luận nào sau đây là không đúng?
A.Màu sắc hoa phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
B.Nhiệt độ ảnh hưởng tới sự biểu hiện màu sắc chưa làm biến đổi gen qui định màu hoa.
C.Giống hoa đỏ thuần chủng đã cho 2 kiểu hình khác nhau tùy theo nhiệt độ môi trường.
D.Trong khi đó giống hoa trắng thuần chủng trồng ở 35oC hay 20oC đều chỉ ra hoa màu trắng.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)

Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top