[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Câu 21. Một QT có 0.36AA: 0.48Aa: 0.16aa. Cấu trúc di truyền sau 3 thế hệ tự thụ liên tiếp
A. 0.36 AA: 0.48Aa: 0.16aa                     
B. 0.57 AA: 0.06Aa: 0.37aa
C. 0.47 AA: 0.06Aa: 0.47aa                     
D. 0.37 AA: 0.06Aa: 0.57aa

Câu 22. Dấu hiệu nào KHÔNG phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec.
                        A. Quần thể phải lớn, không có sự giao phối tự do
                        B. Mọi cá thể trong quần thể đều sống sót và sinh sản như nhau
                        C. Không xảy ra đột biến
                        D. Giảm phân bình thường các giao tử có khả năng thụ tinh như nhau
Câu 23. Thành phần kiểu gen của quần thể giao phối có tính chất…
               A. đa dạng, ổn định.
               B. đa dạng, đặc trưng
               C. đặc trưng, ổn định
               D. đặc trưng, thường xuyên biến đổi
Câu 24. Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê đã đạt trạng thái cân bằng Hacđi- Vanbéc, số cá thể lông đỏ (A) chiếm 64% còn lại lông trắng. Tần số tương đối alen A và a là:
a. Tần số của A: 0,6 ; tần số của a: 0,4                 
b. Tần số của A: 0,4 ; tần số của a: 0,6
c. Tần số của A: 0,8 ; tần số của a: 0,2                 
d. Tần số của A: 0,2 ; tần số của a: 0,8
Câu 25. Trong một quần thể, thấy số cá thể mang kiểu hình mắt trắng chiếm tỉ lệ 1/100 và quần thể đang ở trạng thái cân bằng. Màu mắt do 1 gen gồm 2 alen quy định và mắt trắng là tính trạng lặn. Tỉ lệ % số cá thể ở thể dị hợp trong quần thể là:
a. 18%                   
b. 72%                       
c.54%                   
d. 81%
Câu 26. Về mặt di truyền học, quần thể được phân biệt….
A.           quần thể giao phối, quần thể tự phối
B.                   quần thể giao phối, quần thể sinh sản
C.                   quần thể giao phối, quần thể sinh sản vô tính
D.                         quần thể giao phối, quần thể không giao phối
Câu 27. Cho một quần thể ở thế hệ xuất phát như sau:
                       P: 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa.
Tần số tương đối A và a của P là:
a. A : a = 0,8 : 0,2                                   
b.A : a = 0,2 : 0,8       
c. A : a = 0,4 : 0,6                                   
d. A : a = 06, : 0,4
Câu 28. Gọi p,q lần lượt là tần số tương đối của alen A và alen a. Theo định luật Hacđi – Vanbec, quần thể ở trạng thái cân bằng phải thoã mãn điền kiện….
            A. p2AA          +          2pqAa             +          q2aa     =1
            B. q2AA          +          2pqAa             +          p2aa     =1
            C. pAA           +          2pqAa             +          qaa       =1
            D. p2AA          +          pqAa               +          q2aa     =1
Câu 29. Một quần thể  có cấu trúc di truyền ban đầu
                       P: 35 AA : 14 Aa : 91 aa.
  Cho các cá thể trong quần thể tự phối bắt buộc qua 3 thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen aa F3 trong quần thể là:
a.69,375%           
b.75,215%            
c. 51,45%                      
d. 18,75 %
Câu 30. Cho tần số tương đối của 2 alen A = 0,38 ; a = 0,62. Cho biết A là hoa đỏ, a là hoa trắng. Xác định tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ và hoa trắng.
 a. 46,71% hoa trắng ; 53,29% hoa đỏ                               
  b. 46,71% hoa đỏ ; 53,29% hoa trắng  
  c.38,44% hoa đỏ ; 61,56% hoa trắng.


       d. 61,56% hoa đỏ ; 38,44% hoa trắng
Câu 31. Ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacđi – Vanbec là….
                        A. giải thích tại sao trong thiên nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định trong thời gian dài
                        B. từ tỷ lệ  cá thể có kiểu hình lặn có thể tính được tần số tương đối các alen và tỷ lệ các loại kiểu gen.
                        C. giải thích được sự ổn định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ
                        D. giải thích được vì sao tần số tương đối các alen không đổi qua các thế hệ
Câu 32. Ở bò tính trạng có sừng (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng không sừng (a). Một quần thể bò đạt trạng thái cân bằng di truyền có 192 con có sừng và 108 con không sừng. Hãy tính tần số tương đối của alen A và a:
a.A : a = 0,6 : 0,4                        
c. A : a = 0,8 : 0,2
b. A : a = 0,4 : 0,6                                   
d. A : a = 0,2 : 0,8
Câu 33. Trong một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
            Tần số tương đối các alen của thế hệ này là:
            A. A = 0,6       a = 0,4
            B. A = 0,4       A = 0,6
            C. A = 0,8       a = 0,2
            D. A = 0,5       a = 0,5
Câu 34. Trong một quần thể ngẫu phối có 2 gen alen A và a. Tần số tương đối của alen A là 0,2. Cấu trúc di truyền của quần thể này là:
a. P:0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa    
b. P:0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa
c. P:0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa  
d. P:0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa
Câu 35. Trong một quần thể ngẫu phối, tỷ lệ kiểu gen AA = 24%; Aa = 40%. Tần số tương đối của alen a là:
A. 0,6             
B. 0.36                       
C. 0,46                       
D. 0.12
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - các quy luật di truyền)


Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top