[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Một cá thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb). Gen nằm trên NST thường, một gen qui định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
    a)     Cá thể này có thể có kiểu gen như thế nào?
    b)     Qui luật di truyền nào chi phối các tính trạng do các gen trên qui định?
   c)     Cho cá thể này lai với cá thể có kiểu gen như thế nào để thế hệ lai:
-         Nhận được nhiều kiểu gen nhất.
-         Nhận được ít kiểu gen và kiểu hình nhất.

Đáp án
a.      Kiểu gen của cá thể dị hợp có thể là AaBb;   hoặc Ab/ab hoặc Ab/aB

b.      Qui luật di truyền phân li độc lập, liên kết hoàn toàn, liên kết không hoàn toàn.
c.        
*  Để thế hệ lai nhận được nhiều kiểu gen nhất thì cá thể này lai với cá thể có kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gen (Aa, Bb).
     + Trường hợp các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng
khác nhau (phân li độc lập). P. AaBb x AaBb => F1 có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.
     + Trường hợp các gen nằm trên cùng 1 cặp NST, nếu xẩy ra hoán vị gen ở cả hai giới thì F1 có 10 kiểu gen, 4 kiểu hình.
     + Trường hợp các gen nằm trên cùng 1 cặp NST liên kết hoàn toàn, một bên dị hợp tử đều, một bên dị hợp tử chéo (Ab/ab x Ab/aB) => F1 có 4 kiểu gen, 3 kiểu hình.
 * Để thế hệ lai nhận được ít kiểu gen và kiểu hình nhất thì cá thể đem lai có kiểu gen đồng hợp trội về cả 2 cặp gen (AA, BB)  + Trường hợp các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau ( phân li độc lập): P.  AaBb   x  AABB  => F1 có 4 kiểu gen và 1 kiểu hình.
  + Trường hợp 2 cặp gen nằm trên cùng 1 cặp NST liên kết hoàn toàn thì F1 có 2 kiểu gen, 1 kiểu hình.
  + Trường hợp 2 cặp gen nằm trên cùng 1 cặp NST liên kết không hoàn toàn F1 có 4 kiểu gen, 1 kiểu hình
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Sinh học, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 12, Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập Sinh học, Giải bài tập Sinh học,
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top