[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học

TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
Câu 1. Trong cùng một thuỷ vực, ngưòi ta thường nuôi ghép các loài cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để
A. thu được nhiều sản phẩm có giá trị khác nhau.
B. tận dụng tối đa nguồn thức ăn có trong ao.
C. thoả mãn nhu cầu thị hiếu khác nhau của người tiêu thụ.
D. tăng tính đa dạng sinh học trong ao.
Câu 2. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết
A. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã.
B. con đường trao đổi vật chất và năng luợng trong quần xã.
C. nguồn thức ăn của các sinh vật tiêu thụ.
D. mức độ tiêu thụ các chất hữu cơ của các sinh vật.
Câu 3.  Lưới thức ăn là
A. nhiều chuỗi thức ăn.
B. gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
C. gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
D. gồm nhiều loài sinh vật trong đó có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
Câu 4. Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ
A. giữa thực vật với động vật               .                 
B. dinh dưỡng.
C. động vật ăn thịt và con mồi.
D. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
Câu 5.  Trong hệ sinh thái lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ
A. động vật ăn thịt và con mồi.
B. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
C. giữa thực vật với động vật.
D. dinh dưỡng và sự chuyển hoá năng lượng.
Câu 6. Trong chuỗi thức ăn cỏ "" vịt " trứng vịt " người thì một loài động vật bất kỳ có thể được xem là
A. sinh vật tiêu thụ.                                         
 B. sinh vật dị dưỡng.
C. sinh vật phân huỷ.                                        
 D. bậc dinh dưỡng.
Câu 7. Trong một chuỗi thức ăn, năng lượng của sinh vật ở mắt xích phía sau chỉ bằng một phần nhỏ năng lượng của sinh vật ở mắt xích trước đó. Hiện tượng này thể hiện qui luật
A.  chi phối giữa các sinh vật.        
B. tác động qua lại giữa sinh vật với sinh vật.
C. hình tháp sinh thái.                     
 D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái.
Câu 8. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là:
A. Lưới thức ăn lớn hơn chuỗi thức ăn       
B. Chuỗi thức ăn lớn hơn lưới thức ăn
C. Thành phần loài của chuỗi thức ăn nhiều hơn so với của lưới thức ăn
D. Thành phần loài của lưới thức ăn nhiều hơn so với của chuỗi thức ăn
Câu 9. Trong chuỗi thức ăn, nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn sinh khối của bậc dinh dưỡng trước là:
A. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau hấp thu kém hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước
B. Sản lượng sinh vật ở bậc dinh dưỡng sau cao hơn so với bậc dinh dưỡng trước
C. Quá trình bài tiết và hô hấp ở các cơ thể sống
D. Sự tích luỹ chất sống ở bậc dinh dưỡng sau kém hơn so với ở bậc dinh dưỡng trước
Câu 10. Mở đầu cho chuỗi thức ăn là nhóm
A. sinh vật tiêu thụ bậc 1                                   
B. sinh vật sản xuất
C. sinh vật phân giải                                          
D. sinh vật tiêu thụ bậc 2
Câu 11. Năng lượng đi qua mỗi bậc dinh dưỡng thấp nhất ở:
A. sinh vật sản xuất                                      
B. sinh vật tiêu thụ bậc 1
C. sinh vật tiêu thụ bậc 2                             
D. sinh vật tiêu thụ cuối cùng
Câu 12. Nhóm sinh vật  có sinh khối lớn nhất là:
A. thực vật xanh                             
 B. động vật ăn thực vật
C. động vật ăn thịt                            
 D. động vật ăn tạp
Câu 13. Hiệu suất sinh thái là:
 1. sự tiêu hao năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng
 2. tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng
 3. tỉ lệ %  năng lượng bị tiêu hao qua các hoạt động sống
 4. tỉ lệ %  năng lượng bị thất thoát qua các bậc dinh dưỡng
Câu 14. Năng lượng bị tiêu hao càng lớn khi:
A. chuỗi thức ăn ngắn                       
B. chuỗi thức ăn trung bình
C. chuỗi thức ăn dài                           
D. chuỗi thức ăn rất dài
Câu 15.Trong HST thường có 2 loại chuỗi thức ăn, gồm chuỗi thức ăn bắt đầu bằng
A. sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ        
B. phân giải và sinh vật tiêu thụ
C. sản xuất và chất vô cơ                             
 D. sản xuất và sinh vật phân giải
Câu 16. Chuỗi thức ăn nào sau đây là đúng?
 1. Giun đấtà dế chũià cú mèoà chim ăn thịt thỏ
 2. Cỏ à đại bàngà thỏ 3. à giun đất à người
 4. Cỏà chuột àrắn lục àcú mèo
Câu 17.Trong chuỗi thức ăn, các loài ăn cỏ phải ở bậc dinh dưỡng
 A. Cấp 1                   
B. Cấp 2                  
 C. Cấp 3                  
D. Cuối cùng
Câu 18. Trong chuỗi thức ăn, các loài động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng từ:
A. Cấp 2 trở xuống     
B. Cấp 2 trở lên  
 C. Cấp 3 trở lên         
D. Cấp 4 trở lên
Câu 19. Dòng năng lượng truyền trong lưới thức ăn theo trình tự nào sau đây?
 1. MTà thực vậtà ĐV ăn thịt à ĐV ăn cỏ à MT
 2. MTà ĐV ăn thịt à thực vật à ĐV ăn cỏ à MT
 3. MTà thực vậtà ĐV ăn cỏ à ĐV ăn thịt à MT
 4. MTà ĐV ăn cỏ à ĐV ăn thịt à thực vật à MT
 5. Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
  Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
  Nên tham khảo
  >> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
  >> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)
  >> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
  Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Sinh thái
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top