[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: HỆ SINH THÁI - PHẦN I

Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học

HỆ SINH THÁI

Câu 1 .Đơn vị sinh thái bao gồm cả các nhân tố vô sinh
A. quần thể.                 
 B. loài.                 
C. quần xã.                   
D. hệ sinh thái.
Câu 2:Vai trò của sinh vật sản xuất thuộc nhóm nào sau đây?
A. Động vật ăn thực vật                           
B. Cây xanh và một số tảo
C. Vi khuẩn và nấm                                 
D. Tảo và nấm hoại sinh
Câu 3:Vi sinh vật nào sau đây là sinh vật phân huỷ trong hệ sinh thái?
A. Vi khuẩn lam                                       
B. Tảo đơn bào
C. Nấm và vi khuẩn hoại sinh                 
D. Động vật nguyên sinh
Câu 4. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật tiêu thụ?
A. Động vật ăn thực vật                              
B. Động vật ăn thịt
C. Cây xanh                                                
D. Con người
Câu 5. Trong hệ sinh thái, từ sinh cảnh dùng để chỉ:
A. Khu vực sống của quần xã                        
B. Thành phần loài trong quần xã
C. Độ đa dạng của quần xã                            
D. Nơi sinh sản của quần xã
Câu 6. Trong hệ sinh thái, động vật đóng vai trò là:
A. Sinh vật tiêu thụ                                       
B. Sinh vật phân huỷ
C. Sinh vật cung cấp                                    
D. Sinh vật sản xuất
Câu 7. Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh, tương đối ổn định, bao gồm ………….
Từ điền đúng vào chỗ trống của câu trên là:
A. Quần thể và khu vực sống của quần thể
B. Quần xã và khu vực sống của quần xã
C. Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật
D. Các cơ thể sinh vật và môi trường sống của chúng
Câu 8. Nguyên nhân làm cho quần xã suy thoái nhanh là do
A. nhân tố vô sinh                                         
B. tác động của môi trường
C. tác động vô ý thức của con người           
D. tác động của thiên tai


Câu 9. HST tự nhiên ổn định và hoàn chỉnh do
A. khu vực sống ổn định                       
B. cấu trúc loài trong quần xã đa dạng
C. luôn giữ vững cân bằng                    
D. có chu trình tuần hoàn vật chất
Câu 10. Nhân tố khởi động cho hệ sinh thái là
A. nhiệt độ            
B. ánh sáng                
C. nước                      
D. độ ẩm
Câu 11. Trong hệ sinh thái, thành phần có khả năng biến đổi quang năng thành hóa năng là
A. nấm                                                 
B . các loài động vật
C. thực vật xanh                                  
D. vi sinh vật phân giải
Câu 12. Một HST hoàn chỉnh bao gồm
A. quần thể và các yếu tố vô sinh                
B. nhân tố vô sinh và hữu sinh
C. quần xã và các yếu tố hữu sinh               
D. quần xã và các yếu tố vô sinh
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Sinh thái
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top