[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.com Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: DIỄN THẾ SINH THÁI - PHẦN I
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
  
DIỄN THẾ SINH THÁI
Câu 1.Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau là diễn thế
A. nguyên sinh.             
B. thứ sinh.              
C. liên tục.                 
D. phân huỷ.

Câu 2. Số lượng cá thể của các loài sinh vật trên xác một con gà là diễn thế
A. nguyên sinh.       
B. thứ sinh.            
C. liên tục.                      
D. phân huỷ.
Câu 3. Quá trình hình thành một ao cá tựnhiên từ một hố bom là diễn thế
A.  nguyên sinh.                
B. thứ sinh.                 
C. liên tục.                         
D. phân huỷ.
Câu 4. Diễn thế nào sau đây là diễn thế phân huỷ
A. Sự biến đổi từ đồi trọc thành rừng                     
B. Sự tạo thành đảo giữa biển
C. Tạo hồ từ một vùng đất trũng               
D. Diễn thế trên xác của một động vật
Câu 5. Diễn thế xảy ra trên môi trường đã có một quần xã nhất định được gọi là:
A. Diễn thế trên cạn                                 
B. Diễn thế dưới nước
C. Diễn thế nguyên sinh                           
D. Diễn thế thứ sinh
Câu 6. Tác nhân gây ra diễn thế phân huỷ là:
A. Vi khuẩn, nấm hoại sinh                        
B. Thực vật bậc thấp
C. Thực vật bậc cao                                    
D. Động vật
Câu 7. Kết quả của diễn thế phân huỷ là:
A. Tạo ra một quần xã ổn định
B. Tạo ra sự phân hủy dưới tác động của nhân tố sinh học
C. Tạo ra quần xã trung tâm                          
D. Tạo ra quần xã tiên phong
Câu 8. Có ba loại diễn thế sinh thái là: diễn thế nguyên sinh, diễn thế thứ sinh và:
A. Diễn thế dưới nước                                       
B. Diễn thế trên cạn
C. Diễn thế phân huỷ                                         
D. Diễn thế ở môi trường trống
Câu 9. Nhóm sinh vật đầu tiên đến sống ở một môi trường trống, mở đầu cho một diễn thế nguyên sinh. Nhóm sinh vật trên được gọi là:
A. Quần xã nguyên sinh                                    
B. Quần xã tiên phong
C. Quần thể mở đầu                                          
D. Quần thể gốc
Câu 10. Trong diễn thế sinh thái, hệ sinh vật nào sau đây có vai trò quan trọng trong việc hình thành quần xã mới?
A. Hệ thực vật                              
B. Hệ động vật
C. Vi sinh vật                                


D. Hệ động vật và vi sinh vật
Câu 11
Trong các nguyên nhân sau đây của diễn thế sinh thái, nguyên nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng nhất là:
A. Các nhân tố vô sinh                                   
B. Con người
C. Các biến động địa chất                              
D. Thiên tai như lũ lụt, bão…
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Nên tham khảo
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 1-Cơ sở vật chất cơ chế di truyền biến dị)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 2 - Các quy luật di truyền)
>> Tìm hiểu kiến thức Sinh học 12 (Phần 3 - ứng dụng di truyền trong chọn giống)
Lớp 12, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, Sinh học, SInh học 12, Test online, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Sinh thái
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top