[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...Hướng dẫn cài đặt Viettel Money => Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng kýKhông như năm trước khi dịch Covid bùng phát làm học sinh gián đoạn đến trường vài tháng dẫn tới điểm chuẩn lớp 10 không cao thì năm nay, nhà trường và học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều dù vẫn có dịch Covid 19 nên kết quả thi vào lớp 10 sẽ khả quan hơn năm trước, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có thể tăng lên.

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang

Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn HS TGTêntrường gửi 8785
Trong đó
- TG: là ký hiệu tỉnh Tiền Giang
- Tên trường: Viết liền, không dấu
- TG và tên trường viết liền nhau
Ví dụ:
- Xem điểm chuẩn trường THPT Bình Đồng - Tiền Giang

Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785

Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HS TGBINHPHUCNHUT gửi 8785
Cái Bè
Soạn HS TGCAIBE gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HS TGCHOGAO gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HS TGDOCBINHKIEU gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HS TGDUONGDIEM gửi 8785
Gò Công
Soạn HS TGGOCONG gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HS TGGOCONGDONG gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS TGHUYNHVANSAM gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HS TGLETHANHHIEN gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HS TGLEVANPHAM gửi 8785
Long Bình
Soạn HS TGLONGBINH gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HS TGLUUTANPHAT gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS TGNAMKYKHOINGHIA gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS TGNGOVANNHAC gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS TGNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS TGNGUYENVANCON gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS TGNGUYENVANTHIN gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS TGNGUYENVANTIEP gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HS TGPHAMTHANHTRUNG gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HS TGPHANVIETTHONG gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HS TGPHUTHANH gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HS TGPHUOCTHANH gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS TGRACHGAM-XOAIMUT gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HS TGTANHIEP gửi 8785
Tân Phước
Soạn HS TGTANPHUOC gửi 8785
Tân Thới
Soạn HS TGTANTHOI gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HS TGTHIENHODUONG gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HS TGTHUKHOAHUAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS TGTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HS TGTRANVANHOAI gửi 8785
Trương Định
Soạn HS TGTRUONGDINH gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HS TGTUKIET gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HS TGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HS TGVINHKIM  gửi 8785
Cách 2.
Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
33254
Soạn HS 33254 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
33255
Soạn HS 33255 gửi 8785
3
Cái Bè
33256
Soạn HS 33256 gửi 8785
4
Chợ Gạo
33257
Soạn HS 33257 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
33258
Soạn HS 33258 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
33259
Soạn HS 33259 gửi 8785
7
Gò Công
33260
Soạn HS 33260 gửi 8785
8
Gò Công Đông
33261
Soạn HS 33261 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
33262
Soạn HS 33262 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
33263
Soạn HS 33263 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
33264
Soạn HS 33264 gửi 8785
12
Long Bình
33265
Soạn HS 33265 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
33266
Soạn HS 33266 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
33267
Soạn HS 33267 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
33268
Soạn HS 33268 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
33269
Soạn HS 33269 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
33270
Soạn HS 33270 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
33271
Soạn HS 33271 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
33272
Soạn HS 33272 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
33273
Soạn HS 33273 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
33274
Soạn HS 33274 gửi 8785
22
Phú Thạnh
33275
Soạn HS 33275 gửi 8785
23
Phước Thạnh
33276
Soạn HS 33276 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
33277
Soạn HS 33277 gửi 8785
25
Tân Hiệp
33278
Soạn HS 33278 gửi 8785
26
Tân Phước
33279
Soạn HS 33279 gửi 8785
27
Tân Thới
33280
Soạn HS 33280 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
33281
Soạn HS 33281 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
33282
Soạn HS 33282 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
33283
Soạn HS 33283 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
33284
Soạn HS 33284 gửi 8785
32
Trương Định
33285
Soạn HS 33285 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
33286
Soạn HS 33286 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
33287
Soạn HS 33287 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
33288
Soạn HS 33288 gửi 8785


Chuyên Tiền Giang
Soạn tin
Chuyên Ngữ văn
33289
Soạn HS 33289 gửi 8785
Chuyên Toán
33290
Soạn HS 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
33291
Soạn HS 33291 gửi 8785
Chuyên Địa
33292
Soạn HS 33292 gửi 8785
Chuyên Lý
33293
Soạn HS 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học
33294
Soạn HS 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa
33295
Soạn HS 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh
33296
Soạn HS 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên
33297
Soạn HS 33297 gửi 8785
Chuyên Tiền Giang
Soạn tin
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS TGCHUYENNGUVAN gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HS TGCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS TGCHUYENTIENGANH gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS TGCHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS TGCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn HS TGCHUYENTINHOC gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS TGCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS TGCHUYENSINH gửi 8785
Hệ Không chuyên
Soạn HS TGHEKHONGCHUYEN gửi 8785
Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đây

Lưu ý:

Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Tiền Giang , Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

Có thể bạn quan tâm: Học tập với phương pháp của nhóm Siêu trí nhớ - kỷ lục Việt Nam

Bấm vào đây để xem cách học

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyTìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây


#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top