[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


(Sangkiengiaovien.coma. Sự khác biệt trong các hình thức hô hấp ở thực vật được thể hiện ở bảng sau:

So sánh
Hô hấp hiếu khí
Hô hấp kị khí
Hô hấp sáng
Điều kiện xảy ra
1
2
3
Chất tham gia
4
5
6
Sản phẩm quá trình
7
8
9
Năng lượng thu được cho 1 phân tử chất tham gia
10
11
12
         Hãy trả lời nội dung của các ô theo sốliệu nêu ở bảng trên.
   
    b. Chu trình cố định CO2 của 3 loài thực vật: Dứa, lúa, mía có sự khác biệt:
So sánh
Dứa
Lúa
Mía
Chất nhận CO2 khí quyển
A
B
C
Sản phẩm tạo thành đầu tiên
D
E
F
Loại tế bào tham gia
G
H
I
Năng suất sinh học
K
L
M            Hãy trả lời nội dung của các ô theo kí hiệu nêu ở bảng trên.

Đáp án
a. 1. Có O2
2. Không có O2
3. Ở thực vật C3, cường độ chiếu sáng mạnh, nồng độ CO2 thấp, O2 cao
4. Glucozơ
5. Glucozơ
   4 và 5 có thể nêu axit piruvic vì không tính giai đoạn đường phân vẫn cho đúng.
6. Ribulozơ 1 - 5dP. (có thể nêu axit glicolic vì là nguyên liệu trực tiếp vẫn cho đúng).
7. CO2, H2O, ATP
8. Hoặc C2H5OH + CO2 + ATP Hoặc CH3COCOOH + ATP
9. Serin + CO2
10. 36 ATP( Vì 2 ATP tiêu tốn cho quá trình) hoặc 38 ATP
11. 2ATP
12. 0 ATP                                 
b. A. PEP
B. Ribulozơ 1 - 5dP
C. PEP
D. AOA
E. APG
F. AOA
G. Tế bào mô giậu (Tế bào nhu mô)
H.  Tế bào mô giậu
I.  Tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch
K. Thấp
L.Trung bình
M. Cao 
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học


Hô hấp, HSG sinh học, Sinh học, SInh học 11, Thực vật, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 11, Thực vật, SInh lí thực vật
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top